Köpa äganderätt

Att köpa småhus med äganderätt innebär att du köper ditt hus och din tomt. Du blir med andra ord lagfaren ägare till fastigheten. Det skiljer sig en del från att köpa bostadsrätt eller från att bo som hyresgäst. Så här går köpet till, steg för steg:

1. Förhandsbokning

Efter att du bestämt dig för en viss bostad gör du en bokning av denna. I samband med att bokningsavtalet tecknas, betalas en bokningsavgift. Genom bokningen reserveras bostaden åt dig. Bokningsavgiften om 20.000 kronor återbetalas i samband med att entreprenad- och köpekontrakt tecknas.

2. Kontraktsskrivning

Nästa steg är att entreprenad- och köpekontrakt tecknas mellan dig och JM AB (undertecknat kontrakt krävs för att du ska kunna göra inredningsval). Vid undertecknandet av kontraktet erläggs 100.000 kronor som dellikvid. Resterande del av köpeskillingen betalas vid tillträdet.

Ingen kommunal fastighetsavgift
Nybyggda bostäder är först avgiftsfria i fem år och därefter utgår halv kommunal fastighetsavgift i ytterligare fem år. Den kommunala fastighetsavgiften, som ersatte den statliga fastighetsskatten från 1 januari 2008, är 6 000 kr per småhus dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Byggnadskreditiv ingår när du köper av JM.
Lagfartskostnader och eventuell pantbrevskostnader tillkommer.  

3. Inredningsval

För att göra egna inredningsval i din bostad kommer du att bjudas in för presentation av vårt inredningsprogram. Då visas den originalinredning som kommer att finnas i ditt hus och även en lista som beskriver dina möjligheter att göra tilläggsbeställningar, exempelvis andra golv, tapeter, köksluckor, dörrar etc. Vi kan också ge råd om vad som passar i din bostad.
Ju tidigare du köper din nya bostad desto större är valmöjligheterna inom ramen för inredningsprogrammet. Beställning av dina inredningsval måste göras inom de tidsramar och efter de rutiner som anges i inredningsprogrammet för att allt ska hinna färdigställas före inflyttning.

50 procent av kostnaden betalas mot faktura inom en månad efter beställning (innan arbetet påbörjas) och resterande del innan inflyttning.

4. Slutbetalning

Senast på tillträdesdagen ska du ha betalat såväl den resterande delen av köpeskillingen som slutfakturan på eventuella inredningsval. När du sedan visar kvitton på detta får du nycklarna och bostaden är din.  

5. Inflyttning

Innan du flyttar in gör en oberoende besiktningsman en slutbesiktning där du också deltar. Besiktningen görs för att kontrollera att allt är som du har rätt att förvänta dig att det ska vara. Eventuella anmärkningar åtgärdas kostnadsfritt.

Två år efter att du flyttat in görs en garantibesiktning. Vid denna kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel kommer att åtgärdas snarast och utan kostnad för dig.