Om våra åsikter går isär

JM eftersträvar alltid god kvalitet. Att överlämna en felfri bostad i rätt tid är vår absoluta målsättning. Naturligtvis vill vi alltid bemöta dig som kund på ett bra sätt. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Därför har vi en Kundombudsman.

Kundombudsmannen är anställd av JM och har till uppgift att från en utgångspunkt utanför det aktuella projektet pröva kundens klagomål och vid behov medla mellan kunden och JM.

Om du är missnöjd med hur ditt ärende har behandlats av bostadsprojektet så tar du kontakt med Kundombudsmannen som heter Niklas Dahlstedt.  Han tar del av ditt ärende och ambitionen är att tillsammans med dig och projektledningen finna en lösning så snart som möjligt.

Med din röst får vi också hjälp att se vilka områden vi kan förbättra. Niklas Dahlstedt arbetar opartiskt och hans främsta mål är att vi ska komma överens.

Kontakta Kundombudsmannen på  telefon: 08-782 19 09 eller via e-post kundombudsmannen@jm.se.