Trygghetspaket

JM erbjuder sedan många år ett Trygghetspaket för att göra din bostadsaffär till en trygg investering. Grunden för JMs trygghetspaket är det omfattande kvalitetsarbete som JM bedriver sedan många år samt vår Miljöpolicy som sätter livsmiljön i centrum. Nu bygger vi ut paketet med ytterligare två delar som tillsammans ökar tryggheten för dig som kund hos JM:

Dubbelt boendekostnadsskydd

Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 6 månader efter 3 månaders karenstid. Skyddet gäller från 1:a visningsdagen till dess att du tecknat avtal om försäljning. Detta innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader före inflyttning, har det här skyddet från första dagen från tillträdet.

Tillträdesskydd

Du kan efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum.    

Trygghetspaketet innebär dessutom

  • Att JM tar fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.

  • Att bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder.

  • JM förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

  • En säkerhet för betalda insatser utfärdad av AB Bostadsgaranti alternativt Gar-Bo Försäkring AB.

  • Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år.

  • Om det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, kommer JM att svara för att skadan åtgärdas. Läs mer om JMs åtagande »

JMs metod för putsade fasader

JMs kunder kan känna sig trygga; under de cirka 20-talet år vi byggt med denna metod har vi inte haft några större problem. Men skulle det trots allt bli fel så tar vi hand om det. Läs mer om putsade fasader »