Fastighetsbestånd

JMs fastighetsbestånd är koncentrerat till tillväxtmarknader i storstadsregioner samt universitets- och högskoleorter i Sverige, Norge och Danmark.

Fastigheter i Stockholm

Företagets Stockholmsbestånd är till stor del beläget i centrala lägen. Sjönära fastigheter med goda kommunikationer är utmärkande för JMs bestånd. JM har även ett stort antal välbelägna exploaterings- fastigheter för framtida utveckling, såväl för bostäder som för kommersiella lokaler.

JMs kommersiella fastigheter

De kommersiella fastigheter JM utvecklar är flexibla och vackra. Av hänsyn till miljön har fastigheterna JM utvecklar god driftekonomi och är byggda av sunda material.

JMs fastighetsutveckling