Start » Lokaler » Pågående projekt » Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre

JM Fastighetsutveckling utvecklar i samarbete med Seniorgården projekten särskilt boende för äldre.

Svänghjulet 4, Täby

JM har, genom dotterbolaget Seniorgården AB, ingått avtal med Klövern Susanne AB avseende markförvärv av fastigheten Svänghjulet 4 i Enhagen., JM avser uppföra 54 lägenheter i form av vård- och omsorgsbostäder.

Kontaktpersoner

Tomas Jonson
Projektledare
Telefon 08-782 88 54

Samarbetsprojekt

I utvecklingen av särskilda boenden för äldre har vi ett samarbete med vårt dotterbolag Seniorgården AB.