Mina sidorx

eller registrera dig för att spara projekt permanent.

X

Bli VIP-kund

Bli VIP-kund och få förtur till alla JMs och Borätts nya bostäder.

Registrera dig här

Du har inte sparat några projekt ännu

Villkor för VIP-kunder

Dessa villkor gäller för JMs och Borätts VIP-kunder.

Medlemskap
Alla kan bli VIP-kund hos JM, oavsett ålder. Personer under 18 år måste dock ha målsmans godkännande. Du blir VIP-kund när avgiften är betald. Ditt registreringsdatum sätts till den dag du anmält dig.

Årsavgift
Årsavgiften för VIP-kunder är 200 kr. Avgiften aviseras en gång per år räknat från den dag du anmält dig.

Kundinformation
Du får information via nyhetsbrev till din e-post. I nyhetsbreven får du information om aktuella bostadsprojekt som du har möjlighet att anmäla förtur till. Du kan bara anmäla förtur under en pågående förtursperiod.

Mina Sidor här på webbplatsen
Som VIP-kund har du tillgång till Mina Sidor på JMs hemsida (www.jm.se) respektive Borätts hemsida (www.boratt.se). Du anmäler själv din förtur till aktuella projekt via dessa sidor.

Förtur till JMs och Borätts bostäder
Som VIP-kund har du förtur till JMs och Borätts bostäder. Förturen omfattar även VIP-kundens make/maka, registrerad partner eller sambo samt hemmaboende barn eller egna barn boende hos annan förälder. När det blir aktuellt att köpa en bostad måste du ange personnumret på den som är registrerad VIP-kund.

Vid en skilsmässa/separation eller när barn flyttar hemifrån kan den som inte tidigare varit registrerad VIP-kund få samma registreringsdatum som partnern/föräldern, om så önskas.

Att köpa bostad med förtur
Som VIP-kund får du löpande information, via det digitala nyhetsbrevet och JMs hemsida, om vilka bostäder som bjuds ut till försäljning. För att få förtur måste du själv vara aktiv och göra en förtursanmälan för de projekt som du är intresserad av innan sista svarsdatum. Förtursanmälan ger dig möjlighet att boka en bostad, men förbinder dig inte till något köp.

När du gjort en förtursanmälan får du fylla i en köpanmälan där du anger vilka bostäder du är intresserad av att köpa. Bostäderna fördelas efter registreringsdatum, vilket innebär att om två eller fler personer är intresserade av samma bostad får den som har tidigast registreringsdatum välja först.

För att kunna nyttja din rätt till förtur krävs att du är anträffbar tiden efter sista svarsdatum. När vi försökt få kontakt med dig i två dagar skickar vi ett brev där vi ber dig att återkomma till oss inom två dagar om du fortfarande är intresserad. Gör du inte det förbrukas din förtursrätt.

I undantagsfall förbehåller sig exempelvis kommunerna att anvisa en viss del av bostäderna i ett bostadsområde.

Uppsägning av medlemskap
Om du själv önskar att avsluta ditt medlemskap ska en uppsägning skickas till JM. Uppsägningen med ditt namn och dina personuppgifter skickas via e-post till kundtjanst.bostad@jm.se. Erlagd årsavgift återbetalas inte. En VIP-kund avregistreras automatiskt om årsavgiften inte betalats inom utsatt tid.

Överlåtelse av medlemskap
Du kan överlåta din plats (det vill säga ditt registreringsdatum) till make/maka, registrerad partner eller sambo samt till hemmaboende barn eller egna barn boende hos annan förälder. Vid dödsfall ges möjlighet för nämnda personkategorier att överta medlemskapet.

Personuppgiftslagen (PUL)
JM förbehåller sig rätter att behandla dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. När du blir VIP-kund ger du ditt godkännande till detta.

JM förbehåller sig rätten att ändra uppsatta regler. Du som VIP-kund informeras om ev. ändringar via digitalt nyhetsbrev.

JM AB, 2015-05-20