Start » Om JM

Om JM

Om JM - våra bostäder

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien.

Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram. Ett exempel är Liljeholmskajen i Stockholm på bilden ovan. Här är stadsmiljö och naturupplevelser i fin balans.

Kort om JM »

Med 65 års erfarenhet

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning. JM har 65 års erfarenhet i att behärska denna helhet på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med slutkunderna. Bilden visar Dockan i Malmö.

Hållbart samhällsbyggande

JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus JM bygger idag ska stå i minst 100 år. Hur vi handskas med miljön idag kommer att sätta sina spår långt fram i tiden.

Kommersiella lokaler

JM utvecklar även kommersiella lokaler. Attraktiva lägen, moderna, flexibla och effektiva kontor är framgångsfaktorer vid projektutveckling av kontor. Bilden visar kontorhus i Frösunda Park, Solna som har ett av Sveriges bästa skyltlägen vid infarten till Stockholm.

Vision

JM skapar hus att trivas i.

Visionen innebär att det är lika viktigt med trivsel i JMs hus långt in i framtiden som idag.

Läs rapporten eller titta på reprisen av press- och analytikermöte för senaste delårsrapporten.