Investerare

Välkommen att ta del av JMs finansiella rapporter och presentationer från press- och analytikermöten.

Den finansiella rapporteringen sker i affärssegment: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Utland, JM Fastighetsutveckling samt JM Entreprenad.  

Aktien

Läs mer om JM aktien