Start » Om JM » Investerare

Investerare

Välkommen att ta del av JMs finansiella rapporter och presentationer från press- och analytikermöten.

Den finansiella rapporteringen sker i affärssegment: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Utland, JM Fastighetsutveckling samt JM Produktion.

Via aktieägarservice kan aktieägare i JM prenumerera på tryckt finansiell information från JM. Här kan du även ändra den adress dit du vill få informationen eller avbeställa rapporter.
OBS! Adressändring vid flytt måste alltid anmälas till din bank.

Ladda ner rapporter »

Årsredovisning 2013

Elektronisk version av Årsredovisningen (pdf-format) kan laddas ner via följande länkar:
Svensk version (5,2 Mb)
Engelsk version (5,2 Mb)


Värdeskapande genom projektutveckling

JM skapar hus att trivas i. Vår affärsidé är att utveckla attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov i dag och i framtiden. Vårt övergripande aktieägarmål är att ge ägarna en högre totalavkastning – det vill säga summan av utdelning och värdeökning – än aktieägare i företag med liknande verksamhet och riskprofil.

JM lever nära kunden. Genom vår strävan att förstå hur drivkrafter som urbanisering och demografi påverkar kunderna och hur de lever – vilka krav och behov som är viktiga för dagens och morgondagens kunder – kan vi erbjuda våra kunder miljöanpassade bostäder i attraktiva lägen på utvalda marknader. Med god riskkontroll och effektiv kapitalanvändning skapar vi lönsamhet och värde för aktieägarna. Enhetliga produktionssätt och effektivare logistik bidrar också till värdeskapandet. Ända sedan starten 1945 har långsiktighet varit en ledstjärna. Tydligt strategiskt fokus och en välavvägd byggrättsportfölj lägger tillsammans med tydligt hållbarhetsperspektiv en grund för framtida värdeskapande.

Kalendarium

24 april 
Delårsrapport januari - mars (publiceras under eftermiddagen)
Årsstämma

25 april
Press- och analytikermöte

15 juli
Delårsrapport januari - juni

24 oktober
Delårsrapport januari - september 

Claes Magnus Åkesson är ansvarig för Investerarkontakter utöver sin roll som Ekonomi- och Finansdirektör samt medlem av Koncernledningen.