Mina sidorx

eller registrera dig för att spara projekt permanent.

X

Bli VIP-kund

Bli VIP-kund och få förtur till alla JMs och Borätts nya bostäder samt VIP-magasinet entré som utkommer fyra gånger per år.

Registrera dig här

Du har inte sparat några projekt ännu

Investerare

Välkommen att ta del av JMs finansiella rapporter och presentationer från press- och analytikermöten.

Den finansiella rapporteringen sker i affärssegment: JM Bostad Stockholm, JM Bostad Riks, JM Utland, JM Fastighetsutveckling samt JM Produktion. 

Via aktieägarservice kan aktieägare i JM prenumerera på tryckt finansiell information från JM. Här kan du även ändra den adress dit du vill få informationen eller avbeställa rapporter.
OBS! Adressändring vid flytt måste alltid anmälas till din bank.

Ladda ner rapporter

Värdeskapande genom projektutveckling

JM skapar hus att trivas i. Vår affärsidé är att utveckla attraktiva boende- och arbetsmiljöer som uppfyller individuella behov i dag och i framtiden. Vårt övergripande aktieägarmål är att ge ägarna en högre totalavkastning – det vill säga summan av utdelning och värdeökning – än aktieägare i företag med liknande verksamhet och riskprofil.

Med god riskkontroll och effektiv kapitalanvändning skapar vi lönsamhet och värde för aktieägarna. Enhetliga produktionssätt och effektivare logistik bidrar också till värdeskapandet. Ända sedan starten 1945 har långsiktighet varit en ledstjärna. Tydligt strategiskt fokus och en välavvägd byggrättsportfölj lägger tillsammans med tydligt hållbarhetsperspektiv en grund för framtida värdeskapande.

Aktien

Läs mer om JM aktien

Rapporter

Visa alla