Kort om JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Verksamheten

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JMs största delmarknader är storstadsområdena Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Oslo-området i Norge.  Vår strategiska inriktning är tillväxtmarknader i Norden där vi skall vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder. 

Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.  

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM AB är ett publikt bolag noterat på den NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har 2 300 medarbetare.  

Bostadsbyggrätter ger goda förutsättningar

JM investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida produktion. Vid årsskiftet 2014/2015 hade JM cirka 29 400 disponibla byggrätter varav majoriteten i Storstockholm.

Marknadsposition

I Sverige har JM en bedömd marknadsposition som nummer ett (privata bostadsmarknaden på orter där JM har verksamhet) och som nummer sju i Norge. 

Marknad

Större konkurrenter

Sverige NCC, Peab, Skanska och HSB
Norge Selvaag Bolig, OBOS, Skanska, NCC och Veidekke
Danmark NCC och Arkitekt Gruppen
Belgien Thomas & Piron, Immobel, Bouygues, Besix RED, Bouwfonds och Matexi-Wilma
Finland YIT, Skanska, SRV, Lemminkäinen Talo och NCC

 

Den finansiella rapporteringen sker i affärssegment

Affärssegmentet JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. 

Affärssegmentet JM Bostad Riks utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet. 

Inom Affärssegmentet JM Utland utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark, Finland och Belgien. I Norge bedrivs även entreprenadverksamhet i begränsad omfattning.

Affärssegmentet JM Fastighetsutveckling utvecklar i huvudsak hyresrätts- och vårdbostäder samt kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. 

Affärssegmentet JM Entreprenad bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet.