Mina sidorx

eller registrera dig för att spara projekt permanent.

X

Bli VIP-kund

Bli VIP-kund och få förtur till alla JMs och Borätts nya bostäder.

Registrera dig här

Du har inte sparat några projekt ännu

Kort om JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Verksamheten

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. JMs största delmarknader är storstadsområdena Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Oslo-området i Norge.  Vår strategiska inriktning är tillväxtmarknader i Norden där vi skall vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder. 

Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.  

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete.

JM AB är ett publikt bolag noterat på den NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Vi omsätter cirka 14 miljarder kronor och har 2 200 medarbetare.  

Bostadsbyggrätter ger goda förutsättningar

JM investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida produktion. Vid årsskiftet 2014/2015 hade JM cirka 29 400 disponibla byggrätter varav majoriteten i Storstockholm.

Marknadsposition

I Sverige har JM en bedömd marknadsposition som nummer ett (privata bostadsmarknaden på orter där JM har verksamhet) och som nummer sju i Norge. 

Marknad

Större konkurrenter

Sverige NCC, Peab, Skanska och HSB
Norge Selvaag Bolig, OBOS, Skanska, NCC och Veidekke
Danmark NCC och Arkitekt Gruppen
Belgien Thomas & Piron, Immobel, Bouygues, Besix RED, Bouwfonds och Matexi-Wilma
Finland YIT, Skanska, SRV, Lemminkäinen Talo och NCC

 

Den finansiella rapporteringen sker i affärssegment

Affärssegmentet JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. 

Affärssegmentet JM Bostad Riks utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. I begränsad omfattning bedrivs även entreprenadverksamhet. 

Inom Affärssegmentet JM Utland utvecklas bostäder för försäljning i Norge, Danmark, Finland och Belgien. I Norge bedrivs även entreprenadverksamhet i begränsad omfattning.

Affärssegmentet JM Fastighetsutveckling utvecklar i huvudsak hyresrätts- och vårdbostäder samt kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. 

Affärssegmentet JM Entreprenad bedriver byggproduktion åt externa och interna beställare inom Storstockholmsområdet.