Pressmeddelanden

Här hittar du JMs samlade pressmaterial: pressreleaser, högupplösta bilder, bakgrundsmaterial och kontaktinformation. 

Du kan även prenumerera på JMs pressutskick. Klicka här för att komma till engelsk språkversion av Pressrum.

Vill du följa JMs nyhetsflöde via twitter?
Klicka här för att komma till JMs twitter-kanal.

 • 16nov '15

  JM förvärvar fastighet i Linköping

  pressmeddelande

  JM har genomfört en bytesaffär med NCC Boende. Affären innebär att JM köper ett kvarter om cirka 80 lägenheter i Södra Ekkällan i Linköping. Detaljplanen för området beräknas vara klar hösten 2016 eller våren 2017

 • 10nov '15

  JM värnar om byggsäkerheten med ny webbapp

  pressmeddelande

  JM har en nollvision; att ingen på någon arbetsplats råkar ut för en arbetsmiljörelaterad skada. För att tydligare nå ut till alla med vilka regler som gäller är JM först i branschen med att lansera en webbapp som ska göra det enklare för alla att tillsammans nå visionen

 • 21okt '15

  Delårsrapport januari - september 2015

  pressmeddelande

  STARK FÖRSÄLJNING MEDGER FORTSATT HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

 • 12okt '15

  JM förvärvar mark för bostäder i Gamlestadens fabriker, Göteborg

  pressmeddelande

  JM har tecknat avtal med Platzer om förvärv av mark för 280 byggrätter. Produktionsstart är planerad till slutet av 2018. Affären uppgår till cirka 150 mkr. Tillträde och betalning beräknad till första kvartalet 2018

 • 05okt '15

  Framtidsboende med stadsmänniskan i centrum

  pressmeddelande

  Vad innebär urbanisering och digitalisering för det framtida boendet? De frågorna ställs på sin spets i JMs första bostadskvarter i Södra centrum i Göteborg. Här tas ett nytt steg mot att anpassa boendet till hushållens levnadsvanor, med funktioner som trådlös ljudanläggning i badrum, lägenhetsförråd bredvid bostaden och låsbara cykelboxar

 • 30sep '15

  Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2016

  pressmeddelande

  Årsstämman i JM AB beslutade den 21 april 2015, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 ska utses per den 31 juli 2015 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • 29sep '15

  Förändring i JMs koncernledning

  pressmeddelande

  Lennart Henriz, chef verksamhetsutveckling med ansvar för kvalitet och miljö, teknik samt IT, går i pension den 1 oktober 2015. Efterträdare kommer att meddelas separat. Tills vidare upprätthålls ansvaret av VD och koncernchef Johan Skoglund

 • 28sep '15

  JM säljer fastighet i Enghave, Köpenhamn

  pressmeddelande

  JM har avtalat om försäljning av fastigheten Enghave Brygge, Köpenhamn. Affären uppgår till 290 mkr

 • 28sep '15

  JM säljer fastighet i Anderlecht, Bryssel

  pressmeddelande

  JM har avtalat om försäljning av fastigheten Rue Felicien Rops, Anderlecht. Affären uppgår till 28 mkr

 • 28sep '15

  100 nya bostäder skapas intill Svartån, Örebro

  pressmeddelande

  JM köper en första etapp av området Alnängarna vid Örebro Centralverkstad (CV-området) av Jernhusen AB. Detta är ett steg i omvandlingen av järnvägshistoriska CV-området till en ny levande stadsdel. Fastighetsköpet uppgår till 24 Mkr med betalning under Q4 2015 och byggstart planerad under 2016