Start » Om JM » Nyhetsrum » Pressmeddelanden » 2012 » Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

2012-07-31 09:30 

Under juli månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler mot 16 281 aktier.
Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 611 853 respektive 82 417 797.


Ladda ner

Ladda ner - html
Ladda ner - pdf

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 – 782 89 71