Start » Om JM » Nyhetsrum » Pressmeddelanden » 2012 » Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

2012-06-29 10:00 

Under juni månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler mot 60 846 aktier.

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 595 572 respektive 82 401 516.


Ladda ner

Ladda ner - html

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 – 782 89 71