Mina sidorx

eller registrera dig för att spara projekt permanent.

X

Bli VIP-kund

Bli VIP-kund och få förtur till alla JMs och Borätts nya bostäder samt VIP-magasinet entré som utkommer fyra gånger per år.

Registrera dig här

Du har inte sparat några projekt ännu

JMs styrelse har beslutat om återköp av aktier

pressmeddelande 2012-05-08 11:00

JMs styrelse har beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 26 april 2012.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet avses utnyttjas genom spridning av återköpen fram till årsstämman 2013. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. JMs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 150 964 aktier. Förvärv av stamaktier i JM AB på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Det totala antalet aktier i JM uppgår till 83 534 726.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.