Start » Om JM » Nyhetsrum » Pressmeddelanden » 2012 » JMs styrelse har beslutat om återköp av aktier

JMs styrelse har beslutat om återköp av aktier

2012-05-08 11:00 JMs styrelse har beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 26 april 2012.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet avses utnyttjas genom spridning av återköpen fram till årsstämman 2013. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. JMs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 150 964 aktier. Förvärv av stamaktier i JM AB på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Det totala antalet aktier i JM uppgår till 83 534 726.


Ladda ner

Ladda ner - html
Ladda ner - pdf

För ytterligare information:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och finansdirektör, +46 8 782 89 71