JM does not take responsibility for the translation

Besiktning av din bostad

Det huvudsakliga syftet med att komma på slutbesiktning som kund är att du får se din nya bostad är det skick som du förväntar dig samt ifall det är något som behöver åtgärdas så har vi möjligheten att göra det innan tillträdet.

Jämför bostäder