JM does not take responsibility for the translation

Underhåll av din JM-bostad

Mycket av det löpande underhållet av din bostad kan du själv utföra enkelt, som att rengöra din tilluftsdon, golvbrunn eller ditt vattenlås. I våra instruktionsfilmer kan du se hur du går tillväga.

Underhåll av fönster och dörrar

Filmen förklarar hur du bäst underhåller fönster och dörrar i din bostad.

Rengöring av vattenlås tvättställ

Filmen beskriver hur du rengör vattenlåset i badrummets tvättställ.

Rengöring av vattenlås köksavlopp

Filmen beskriver hur du rengör vattenlåset i köksavloppet.

Rengöring av smältvattenränna och avloppshål i kylskåp

Filmen förklarar hur du rengör ditt kylskåp.

Rengöring av golvbrunn

Filmen beskriver hur du rengör din golvbrunn.

Rengöring av frånluftsdon

Filmen beskriver hur du rengör frånluftsdon i din bostad.

Rengöring av filter i tilluftsdon

Filmen beskriver hur du rengör filter i tilluftsdon i din bostad.

Radiatorer

Filmen visar funktion och underhåll av dina radiatorer samt hur du skall mäta din innertemperatur på ett korrekt sätt.

Jämför bostäder