JM does not take responsibility for the translation

Trygghetspaket

Att köpa ett nytt hem kan vara den största affären man gör i sitt liv. Och ibland kanske den pirrigaste. Därför har vi ett trygghetspaket som gör ditt bostadsköp till en trygg och säker investering.

Dubbelt boendekostnadsskydd

Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 6 månader efter 3 månaders karenstid. Skyddet gäller från 1:a visningsdagen till dess att du tecknat avtal om försäljning. Detta innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader före inflyttning, har det här skyddet från första dagen från tillträdet.

Tillträdesskydd

Du kan efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum.    

Det här ingår också i Trygghetspaketet

  • Att JM tar fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.

  • Att bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder.

  • JM förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

  • En säkerhet för betalda insatser utfärdad av AB Bostadsgaranti alternativt Gar-Bo Försäkring AB.

  • Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus och ägarlägenheter) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år.

Jämför bostäder