JM does not take responsibility for the translation

Trygghets­paketet

Dubbel boendekostnadsskydd, tillträdesskydd och trygg förening.

Vi har tagit fram ett trygghetspaket för dig som är kund, där det ingår flera tjänster som ska göra övergången till din nya bostad så smidig som möjligt. Det kan till exempel skydda dig från dubbel boendekostnad, om du inte fått din gamla bostad såld innan du flyttar in. Du kan även få tillträdesskydd, om du behöver skjuta upp flytten. Vi hjälper dig hela vägen hem, helt enkelt.

DUBBELT BOENDEKOSTNADSSKYDD

Ofta har du som köper en ny bostad även en befintlig bostad som du vill sälja. Konjunktur och marknadsläge kan ibland påverka din planerade försäljning. Har du otur kan du äga två bostäder samtidigt. Då kan du ansöka om dubbelt boendekostnadsskydd från JM. Skyddet innebär att du kan få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till sex månader efter inflyttning i din nya bostad förutsatt att du haft första visningen på din gamla bostad minst tre månader före inflyttning.

TILLTRÄDESSKYDD

Efter särskild prövning, kan du få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader, om du av någon anledning inte skulle kunna flytta in på det tänkta tillträdesdatumet.

TRYGG FÖRENING

Ett bostadsköp är en av de största affärerna som många gör i livet. Därför är det viktigt att du känner att du kan göra ditt köp i lugn och ro under trygga former. JM är en del av branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad som finns till för att skapa tryggare bostadsrättsföreningar. Läs mer

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. Vårt förvaltningsbolag JM@home levererar teknisk och ekonomisk förvaltning för att ge din förening en trygg och stabil grund.

I TRYGGHETSPAKETET INGÅR DESSUTOM:

  • Att JM tar fram ett ekonomiskt beslutsunderlag till dig inför köp av en bostad. Detta bygger på din ekonomi och visar hela kostnaden för boendet.
  • En säkerhet för betalda insatser utfärdad av Gar-Bo Försäkring AB.
  • JM förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.
  • Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus och ägarlägenheter) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet, där garantitiden är två år.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TRYGGHETSPAKETET

  • För att du ska kunna bli beviljad uppskjutet tillträde, eller skydd mot dubbel boendekostnad, måste din gamla bostad vara till försäljning hos en professionell fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris – minst tre månader före det planerade tillträdet.
  • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad.
  • Efter inflyttning kan du få ersättning upp till 10 000 kr/mån för dubbel boendekostnad. Ersättningen utgår under max sex månader, eller till dess att kontrakt på din nuvarande bostad skrivits.
  • Du beviljas både tillträdesskydd och dubbel boendekostnadsskydd efter prövning om du följt stegen ovan.

Mer information om hur trygghetspaketet fungerar samt när och hur du ansöker om exempelvis dubbel boendekostnadsskydd får du i samband med kontraktsskrivning. 

Jämför bostäder