Våra hyresprojekt

JM bygger bostäder för olika målgrupper och utifrån samhällets behov. Vi tar ansvar för hela projektutvecklingskedjan, allt från att vi lokaliserar lämplig mark, utarbetar detaljplaner tillsammans med kommunen, projekterar, bygger och förvaltar hyresbostäderna.

I JM Hyresbostäders verksamhet ingår även att bygga student- och ungdomslägenheter samt tillgänglighetsanpassade lägenheter för seniorer i samarbete med vårt dotterbolag Seniorgården. Med hyresbostäder för olika målgrupper bidrar JM till en nyanserad bostadskultur med ett långsiktigt samhällsengagemang.

Hyreslägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Hyresprojekt

JM Hyresbostäder har flertalet projekt på gång i Stockholmsområdet. Just nu tar den nya stadsdelen Dalénum på Lidingö form vilken kommer att rymma 1000 bostäder, varav 243 är hyresrätter. Inflyttning pågår och kommer att vara klar i oktober 2016.

Bland kommande projekt finns studentbostäder i Alphyddan, Sickla samt hyresrätter i kvarteret Tjärtunnan, Stureby och Spaken i Hägernäs, Täby.

Våra hyresprojekt

Färdigställda hyresfastigheter

JM har en lång historia som producent och förvaltare av hyresbostäder.

JMs färdigställda Hyresfastigheter

Jämför bostäder