JM does not take responsibility for the translation

hyresrätter

JM bygger bostäder för olika målgrupper och utifrån samhällets behov. Vi tar ansvar för hela projektutvecklingskedjan, från att vi lokaliserar lämplig mark, utarbetar detaljplaner tillsammans med kommunen, projekterar och bygger, till att vi förvaltar hyresbostäderna.

I JM Hyresbostäders verksamhet ingår även att bygga student- och ungdomslägenheter samt tillgänglighetsanpassade lägenheter för seniorer i samarbete med vårt dotterbolag Seniorgården. Med hyresbostäder för olika målgrupper bidrar JM till en nyanserad bostadskultur med ett långsiktigt samhällsengagemang.

Hyreslägenheterna förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Hyresprojekt

JM Hyresbostäder har flera projekt på gång i Stockholms­området. Den nya stadsdelen Dalénum på Lidingö med 1000 bostäder, varav 243 hyresrätter, har tagit form. Inflyttning skedde i oktober 2016.

Bland kommande projekt finns studentbostäder i Alphyddan, Sickla samt hyresrätter i kvarteret Tjärtunnan, Stureby och Spaken i Hägernäs, Täby.

Våra hyresprojekt

Färdigställda hyresfastigheter

JM har en lång historia som producent och förvaltare av hyresbostäder.

JMs färdigställda Hyresfastigheter

Jämför bostäder