JM does not take responsibility for the translation
Alba Lilium
Byggstartat

JM Hyresrätter

Stockholm / Bredäng

Alba Lilium

Bo nära kommunikation och grönområden

Längs med Vita Liljans Väg i Bredäng planerar vi för 137 nya hyreslägenheter i kvarteret Alba Lilium. De tre husen kommer att bli mellan fem till sju våningar höga, med formgivning som följer den befintliga bebyggelsens med enkla, samlade balkonger. Undantaget är fasaden mot parken som formges mer fritt med generösa balkonger.

Markparkering och garage liksom cykelrum kommer att finnas i anslutning till husen, cykelparkering planeras vid entréerna samt i förråd.

Trappan från Auroragränd kommer att ges en ny sträckning med anslutning vid Vita Liljans väg, gångvägar mellan husens entréer och gata kommer också att byggas. En del av befintlig gång- och cykelväg i parken försvinner och fotgängare hänvisas till en trottoar framför de nya husen och cyklister leds ut i blandtrafik. Busshållplatsen på Vita Liljans väg kommer att byggas om för att göra busshållplatsen tillgänglig och för att skapa ett bättre stopp för bussen.

Byggstart skedde hösten 2017. Inflyttning beräknas ske 2019.

Så förmedlas bostäderna

Hyreslägenheterna kommer att förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Alba Lilium är ett energiklassat lågenergihus

I våra lågenergihus har vi bra isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning. Lågenergihuset innebär kapade värmekostnader och därmed minskade koldioxidutsläpp. Det här huset är dessutom energiklassat vilket gör att du kan se vilken klimatpåverkan huset har. En energisnål bostad är billigare i drift och bättre för miljön.

Energiklassen i det här huset är B och är baserad på en beräknad energianvändning.

JMs energiklassning baseras på Svensk Standard SS-24300 samt ”Riktlinjer för Energiklassning av Bostäder”.

 Läs mer om JMs lågenergihus

Hållbarhet och miljö

Det ska vara lätt att bo miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av JM Hyresbostäder. I våra lågenergihus har vi bra isolerade ytterväggar och fönster, värmeåtervinning och individuell varmvattenmätning. Lågenergihuset innebär kapade värmekostnader och därmed minskade koldioxidutsläpp.

 Läs mer om hållbarhet

Jämför bostäder