JM does not take responsibility for the translation

Om JM hyresbostäder

JM Hyresbostäder är vår egna enhet inom JM AB och har som huvudsakliga uppgift att projektutveckla, bygga och förvalta hyresbostäder i Stockholmsregionen. I dagsläget planerar JM Hyresbostäder ett flertal projekt och några av dem sker i samarbete med Seniorgården, dotterbolag till JM.

JM Hyresbostäder startades upp 2013 och är en viktig milstolpe vad gäller JMs satsning på hyresrätter – men långt ifrån den första.

Sedan 1945 har JM producerat allt från enskilda infill-projekt till kompletta stadsdelar. Vår styrka är den breda kompetensen och mångåriga erfarenheten vilket gör det möjligt för oss att ta ansvar för hela projektutvecklingskedjan. Vi lokaliserar lämplig mark, utarbetar detaljplan tillsammans med kommunen, projekterar, bygger och förvaltar hyresbostäderna.

 

Jämför bostäder