JM does not take responsibility for the translation
13

torsdag

oktober

2016

Idétävlingen är avgjord

Juryn, som består av representanter från Lidingö Stad och JM AB, har beslutat att Wingårdhs förslag, genom Gert Wingårdh, Joakim Lyth, Per Glembrant och Gustaf Wennerberg, kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med ett höghus intill kajen samt ett lägre hus intill Agaparken.

Idétävling

Utmaningen var att skapa en hög byggnad som skall utgöra ett landmärke samt vara en profilbyggnad för Dalénum och samtidigt knyta an till områdets industri- och teknikhistoria, samt en lägre byggnad där möjlighet fanns att antingen knyta an till den tyngre industribebyggelsen eller den lättare verkstadsbebyggelsen inom Dalénum.

I början på juni skickades en inbjudan till en idétävling ut till de fyra inbjudna företag, Byrån för Arkitektur & Urbanism, BAU, AB, Fojab Arkitekter AB, Erséus Arkitekter AB och Wingårdh Arkitektkontor AB.

Kriterier som legat till grund för utvärderingen är gestaltning, kundvärden, byggbarhet syftande till bra arbetsmiljö och god projektekonomi samt god nyttjandegrad både vad gäller förhållandet mellan bostadsarea och totalarea samt i förhållande till byggrätten.

Motiveringen lyder

"Den arkitektoniska enkelheten och vertikaliteten ger det höga huset resning. Balkonglösningen ger byggnaden en spännande skulptural kvalitet, med en viss fyrkaraktär och stora boendekvaliteter genom utsikt åt tre väderstreck. Materialvalet ger en anknytning till platsen. Den lägre byggnadens form ansluter till Agaparken på ett såväl organiskt som för de boende funktionellt sätt. Båda byggnaderna har ljusa lägenheter med bra rumssamband och goda förvaringsmöjligheter samt en lägenhetsfördelning med en bra mix av ett till fem rum och kök."

På flygbilden syns tornet till vänster i bild längs med kajen. Läs mer om idétävlingen på Lidingö stad samt i vårt nyhetsrum.

Jämför bostäder