JM does not take responsibility for the translation
13

måndag

november

2017

Ny snabb cykelväg längs E4

Goda nyheter för dig som cykelpendlar – nu planerar Trafikverket för en ny cykelväg mellan Norrtull och Kista där det ska gå att trampa i högre hastighet än vanligt. Gång- och cykeltrafiken ska även vara skilda från varandra så långt det går.

Den nya snabbcykelvägen längs E4 mellan Norrtull och Kista ingår som en del i ett möjligt framtida längre regionalt cykelstråk som byggs med en tanken om att få fler att cykelpendla till jobbet.

Vill du se hur cykelvägen från Solna tingshus till Silverdal i Sollentuna är tänkt att se ut? Trafikverket tagit fram en animering som du kan se här.

Jämför bostäder