JM does not take responsibility for the translation
31

onsdag

oktober

2018

Nytt torg, lekplats och utegym

Eftersom bostadsbyggandet i Täby Park kommer att pågå under många år finns också ambitionen att skapa ett trivsamt och levande närområde där det händer roliga saker. Planeringen av temporära etableringar pågår därför med förhoppning att dessa ska vara på plats redan nästa år.

Intill Roslagsbanans station Galoppfältet bygger man ett mindre torg för pendlarna med plats för en foodtruck, här kommer det också att finnas visningsbodar för framtida bostadsköpare. Parkeringen rustas upp och här byggs en cykelparkering.

Sport- och leklystna kommer att kunna hålla till på gräsytan strax söder om Roslagsbanan och norr om den gamla läktarbyggnaden. Här planeras för aktivitetsytor där man kan sporta och leka spontant utan någon förbokning. I området kommer även utegym och lekplats för barnen att byggas.

Här kan du läsa mer om planerna för den nya stadsdelen.

Jämför bostäder