Användarvillkor & cookies

JM AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: 556045-2103 Materialet på denna webbsida ("sidan") tillhandahålls av JM AB (publ), ("JM") som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner material från denna hemsida accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda sidan eller ladda ner material från den.

Teknikhjälp för vår webbplats

För att använda JMs webbplats behöver du modernare versioner av de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar de här:

  • Internet Explorer  10.0 och 11.0
  • Chrome   35.0 och senare
  • Safari   8536.25 och 536.30.1
  • Firefox  28.0 

För dig som använder Internet Explorer 8.

Funktionaliteten är inte optimerad för denna webbläsare. 
Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare version eller använder någon av ovanstående webbläsare istället.

För att kunna använda alla funktioner på vår webbplats måste du också ha ställt in din webbläsare så att den accepterar javascript.

Vi testar kontinuerligt nya webbläsare och versioner, men det kan ta ett tag innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut på vår webbplats.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adresser, som du lämnar till JM kommer att behandlas såväl manuellt som automatiskt.

De personuppgifter du lämnar behandlas av JM AB i syfte att kunna förse dig med den information och tjänster som du begärt, samt i marknadsföringssyfte och för uppföljning av försäljning/produktutveckling.

JM kan komma att lämna ditt namn, e-postadress och/eller postadress till tredje part såsom till paketeringsföretag eller distributörer av våra produkter för att kunna uppfylla ditt önskemål. Dessa förser dig å våra vägnar med den information eller de produkter som du visat intresse för. Lämnade data kan överflyttas till affärspartners såväl inom som utanför EU. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få tillgång till, samt rätta till dina personuppgifter. JM kommer att respektera denna rättighet så långt det är möjligt för att kunna uppfylla sina juridiska förpliktelser.
Denna sida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Dessa cookies används för olika funktioner såsom beställning av informationsmaterial och val av språk. Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder cookies genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att cookies tas emot. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på sidan kan begränsas.
 

Varumärkesinformation
Alla namn, logotyper och varumärken tillhör JM, dess dotterbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.
JMs varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av JM. All användning av JMs varumärken i annonsering och marknadsföring av JMs produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning
Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör JM eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av JM. Av informationen på JMs webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte JM skriftligen angivit något annat i skrift. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Ej heller ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda - om tillämpligt - i din organisation följer dessa begränsningar.

JM medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från ansvar
Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om JM länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och JM har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

JM ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om JM har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar JM inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. JM kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. JM förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

Användaruppgifter
Allt material, information eller annan kommunikation, som översänds eller postas till denna sida kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt "sub licensable" och icke tillhörande någon. JM har inga skyldigheter rörande denna kommunikation. JM kan visa, kopiera, distribuera, infoga och/eller använda kommunikationen tillsammans med data, bilder, ljud, text eller annat på sidan för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.


Övrigt
JM kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. JM reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

OK