Personuppgiftslagen

Vid Intresseanmälan
JM AB kommer att behandla dina ifyllda personuppgifter för att kunna kontakta dig angående det intresse du visat för JMs bostäder. 

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av JM eller av JM anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som JM-koncernen behandlar eller om du vill ansöka om rättelse av personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till JM AB, att: Personuppgiftsombudet, 169 82 Stockholm.


För VIP-kund
JM AB kommer att behandla ovanstående personuppgifter för att kunna sända dig digital information, erbjuda dig förtur till JMs och Borätts bostäder, ge dig åtkomst till medlemsskyddade sidor på jm.se samt för att kunna administrera din betalning av årsavgift.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas för statistik, marknads- och kundanalyser av JM eller av JM anlitat marknadsundersökningsföretag. Personuppgifterna kommer dock inte lämnas ut till tredje part för oönskad reklam eller dylikt.

Om du önskar information om vilka personuppgifter som JM-koncernen behandlar eller om du vill ansöka om rättelse av personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till JM AB, att: Personuppgiftsombudet, 169 82 Stockholm.

JM förbehåller sig rätten att ändra uppsatta villkor. Du som VIP-kund informeras om eventuella ändringar via digitalt nyhetsbrev.

OK