JM does not take responsibility for the translation

Vägen till digital ledare

JM vill ta en digital ledarposition i byggbranschen för att säkerställa ökad kundnöjdhet och effektivitet i allt vi gör.

Strukturerad projektutveckling

Genom strukturerad projektutveckling ligger vi redan i framkant vad gäller exempelvis standardiserade processer och produktstyrande anvisningar. På så sätt har vi lagt en bra grund och skapat rätt förutsättningar för att lyckas bli branschledare på att arbeta digitalt och modellbaserat genom alla delar av projektprocessen – från förvärv till förvaltning. Nu är vi redo att ta nästa steg i utvecklingen mot digital ledare. Vill du vara med?

Vårt digitala arbetssätt möjliggörs av 3D-modeller

Vi bygger nu vidare på en digital plattform och organisation som möjliggör ett sammanhängande informationsflöde i samtliga process- och projektfaser. I alla nystartade projekt är 3D- & BIM-modeller en integrerad del av JMs standardiserade och digitala arbetssätt i samtliga kärnprocesser. Med detta som bas öppnas nya möjligheter:

Digital kundnärhet: utveckling av relation med kunder samt nya tjänster vid försäljning och eftermarknad.

Produktinnovation: produktutveckling och effektivisering.

Smart samarbete: ett genomgående digitalt samarbete i samtliga projekt- och processkeden.

Struktur och spårbarhet: spårbarhet av information genom livscykeln på objektsnivå.

Effektiv koordinering: effektiv leverantörssamverkan och koordinering av krav och leveranser.

Jämför bostäder