JM does not take responsibility for the translation

Traditionellt lärlingsprogram för kvinnor

För oss är det viktigt med långsiktighet och för att säkra vårt jämställdhetsmål att nå 20% kvinnliga hantverkare till år 2030, behöver vi med andra ord dig som har potential att utvecklas hos oss på JM.

På JM har vi valt en modell som bygger på att vi arbetar på ett enhetligt sätt på alla våra projekt. Detta visar sig bland annat i våra dagliga rutiner, tidplaner samt arbetsmetoder. För att ta till vara på våra medarbetares kunskaper och erfarenheter arbetar vi också i ett system för att omhänderta förslag på förbättringar. JM har fokus på ordning och reda och lägger stor vikt vid arbetsmiljöarbetet på våra byggarbetsplatser

Kort om lärlingsprogrammet

Lärlingsprogrammet är en individuell betald utbildning som pågår i 3,5 år. Under det första 1,5 året ingår en teoridel som ska göras utanför arbetstid.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Som träarbetare är att montera stomme, tak, betongväggar, sätta upp gipsväggar, montera kök mm.
  • Som betongarbetare gjuter du betongplattor och armerar mm
  • Som murare putsar du eller murar våra fasader.
  • Som anläggare hos JM Entreprenad kommer du få vara med på grundläggning av fastigheter, finplanering av ytor och infrastrukturprojekt.

Oavsett vilken inriktning du väljer, så kommer du få vara med och skapa ett hem från grunden. Med hjälp av din handledare kommer du få prova på de olika momenten som behövs för att få ett yrkesbevis.

Sista ansökningsdag var 10 juni 2018

 

Är du nyfiken på hur det är att jobba som lärling på JM?
Lyssna på Snickarpodden.

Jämför bostäder