JM does not take responsibility for the translation

Marie Öqvist, arbetsledare

Vad gör du på jobbet?
Jag jobbar som arbetsledare och är inblandad i många olika delar av byggprocessen. Just nu är det arbetet med stommen. Mitt jobb går ut på att se till att arbetet ute i produktion kan skötas utan större hinder. Jag håller bland annat koll på tidplaner, leveransplaner, beställningar och interna krav. Som arbetsledare är samordningen på arbetsplatsen viktig och man har dagligen kontakt med både platschef och hantverkare. 

Vilka är utmaningarna?
Det viktigaste är att vara så förberedd man kan, granska ritningar och försöka förutse problem. Det dyker ändå upp oväntade frågor under projektets gång som måste lösas mer akut. En annan utmaning är att få samarbetet och engagemanget mellan medarbetarna att fungera bra. Det är viktigt att även våra underleverantörer är med på den resan.

När trivs du som bäst?
Det roligaste är att se ett projekt växa fram, från ritning till färdigt hus. Ibland är det tufft, men det känns alltid kul när man tar sig förbi hinder eller når vissa milstolpar i projektet. Framför allt är det ett socialt jobb och man möter väldigt mycket människor vilket passar mig.

Hur är JM som arbetsgivare?
Bra, tycker jag. JM har gett mig chansen att jobba som arbetsledare, vilket var det jag ville. Jag har fått gå både externa och interna utbildningar, så det känns som att man får goda möjligheter till personlig utveckling. JM är helt klart ett företag som vill framåt. 

Jämför bostäder