JM does not take responsibility for the translation

Johan Svanberg, entreprenadingenjör

Vad gör du på jobbet?
Sedan ungefär ett år arbetar jag som entreprenadingenjör på JM. Det innebär att jag genomför inköpsarbete på projektnivå. Jag är med från planeringsstadiet, från det att själva produktionsdelen börjar, tills det att projektet är tekniskt avslutat. Det handlar till stor del om planering, inköp och ekonomi.

Hur är JM som arbetsgivare?
Mycket bra. Förmånerna är bra, och vi jobbar en hel del med teambuilding. Det är ett stort företag men stämningen är ändå familjär. Arbetsgivaren bryr sig verkligen om sin personal. När jag pratar med kompisar utanför JM tror de knappt att det är sant, med tanke på allt vi gör tillsammans på företaget. 

Hur ser du på framtiden?
Här finns det väldigt stora möjligheter att utvecklas och avancera i arbetet om man gör bra ifrån sig. Man uppmuntras verkligen att fortbilda sig internt. Sedan jag kom hit för fem år sedan har jag varit både arbetsledare och platsingenjör. Mitt mål just nu är att bli platschef, en tjänst som innehåller mycket ekonomi men även andra delar och innebär ett större ansvar över projektets helhet. Jag har gått en intern platschefsutbildning parallellt med min ordinarie tjänst. 

Jämför bostäder