JM does not take responsibility for the translation

Jeanette Körössy, projektledare

Vad gör du på jobbet?
Jag är projektledare. Det betyder att jag driver projekt från det att detaljplanen är antagen. Tillsammans med projektgruppen ansvarar jag för att utveckla bostäder som ska byggas till en tänkt målgrupp. Bland mycket annat är jag också ansvarig för projektets ekonomi. Totalt håller jag i cirka tre projekt parallellt i olika skeden. 

Hur länge har du jobbat på JM?
Jag började som arbetsledare på ett bygge 1998. Sedan var jag inredare under några år. Jag har också hunnit arbeta som projekteringsledare. Som projektledare har jag nytta av att ha erfarenhet från olika delar av företaget. En av JM:s styrkor är att det är möjligt att utvecklas inom företaget. Den som vill göra något annat får både stöd och fortbildning. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att allt är väldigt konkret. Först finns allt bara på papper, men redan efter ett par år kan människor flytta in i färdiga bostadshus. Det är fantastiskt kul, tycker jag. Då kan man klappa sig själv på axeln. Sedan är ingen dag den andra lik, på gott och ont. Man måste vara något av en problemlösare. 

Hur är JM som arbetsgivare?
Det är roligt att jobba här. Det händer mycket hela tiden, och personalpolitiken är mycket bra. Vi har också väldigt fina projekt, vilket gör det extra kul att vara projektledare på JM. 

Jämför bostäder