JM does not take responsibility for the translation

examens- och uppsatsarbete

Som en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden är vår verksamhet bred. Det innebär goda möjligheter för dig som vill skriva examens- och uppsatsarbeten på JM. Under examensarbetet har vi tid att lära känna varandra och, vem vet, kanske är du en av våra framtida medarbetare.

JM engagerar sig i ett byggprojekts alla faser vilket omfattar allt från ackvisition, projektutveckling, produktion, förvaltning, försäljning, byggledning, anläggning och entreprenader. Affärsutveckling och marknadsföring är andra områden vi prioriterar, liksom kvalitets- och miljöfrågor som länge stått i fokus hos oss på JM.

Är du intresserad av att göra ditt examensjobb eller uppsatsarbete inom JM-koncernen? E-posta din ansökan till oss. Vi vill gärna veta vilket ämne du vill skriva om och varför du vill göra det hos oss. Berätta även om vilken ort du främst är intresserad av att göra ditt arbete på.

Ansökan skickar du till lokala personalansvariga.

Kontaktpersoner för universitets-, högskole- och YH-praktikanter

Region Väst (Göteborg, Jönköping):
Ulrika Haglund, ulrika.haglund@jm.se, 031-703 57 39

Region Syd (Malmö, Lund, Helsingborg):
Anna Sepp, anna.sepp@jm.se, 040-16 56 50

Region Öst (Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping):
Thomas Mattsson, thomas.l.mattsson@jm.se, 018-66 03 25

Region Stockholm, tjänstemän i produktion:
Sara Björkman, sara.bjorkman@jm.se, 08-782 88 02

Stockholm, JM Entreprenad:
Katarina Sjölander, katarina.sjolander@jm.se08-782 88 12
Nicklas Vuong, nicklas.vuong@jm.se08-782 12 29

Kontaktpersoner för bygg-, betong- och anläggningslärlingar

Region Väst (Göteborg, Jönköping):
Patrik Lysvret, patrik.lysvret@jm.se, 031-703 57 27

Region Syd (Malmö, Lund, Helsingborg):
Anna Sepp, anna.sepp@jm.se, 040-16 56 50

Region Öst (Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping):
John Lundberg, john.lundberg@jm.se, 018- 495 50 90

Stockholm, Bostäder nybyggnation:
Karin Ekstrand, karin.ekstrand@jm.se, 08-782 85 34

Stockholm, JM Entreprenad:
Katarina Sjölander, katarina.sjolander@jm.se, 08-782 88 12
Nicklas Vuong, nicklas.vuong@jm.se, 08-782 12 29

Jämför bostäder