JM does not take responsibility for the translation

Lärorik praktik

Varje år välkomnar JM praktikanter och lärlingar från högskolor, universitet och gymnasieskolor runtom i landet. De flesta praktikplatserna är på våra byggen så att du ska få en bra bild av hur det är på våra arbetsplatser. Med bra handledning är vårt mål att din praktikperiod ska vara till både nytta och inspiration för dig.

Kontaktpersoner för universitets-, högskole- och YH-praktikanter

Region Väst (Göteborg, Jönköping):
Ulrika Haglund, ulrika.haglund@jm.se, 031-703 57 39

Region Syd (Malmö, Lund, Helsingborg):
Anna Sepp, anna.sepp@jm.se, 040-16 56 50

Region Öst (Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping):
Thomas Mattsson, thomas.l.mattsson@jm.se, 018-66 03 25

Region Stockholm, tjänstemän i produktion:
Sara Björkman, sara.bjorkman@jm.se, 08-782 88 02

Stockholm, JM Entreprenad:
Katarina Sjölander, katarina.sjolander@jm.se08-782 88 12
Nicklas Vuong, nicklas.vuong@jm.se08-782 12 29

Kontaktpersoner för bygg-, betong- och anläggningslärlingar

Region Väst (Göteborg, Jönköping):
Mia Mellbin, mia.mellbin@jm.se, 031-703 57 62

Region Syd (Malmö, Lund, Helsingborg):
Anna Sepp, anna.sepp@jm.se, 040-16 56 50

Region Öst (Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping):
John Lundberg, john.lundberg@jm.se, 018- 495 50 90

Stockholm, Bostäder nybyggnation:
Karin Ekstrand, karin.ekstrand@jm.se, 08-782 85 34

Stockholm, JM Entreprenad:
Katarina Sjölander, katarina.sjolander@jm.se, 08-782 88 12
Nicklas Vuong, nicklas.vuong@jm.se, 08-782 12 29

Jämför bostäder