JM does not take responsibility for the translation

Yrken på JM

Kunniga och engagerade medarbetare är avgörande för vår framgång. Därför bygger vi långsiktiga relationer med våra medarbetare och ger dem förutsättningar för att växa i jobbet genom utmanande och varierande arbetsuppgifter. På JM finns många olika yrkesroller. Några av dem hittar du här.

Betongarbetare

Som betongarbetare hanterar du färsk betong och armering. Du gjuter bottenplattor, valv, väggar och pelare. Att armera samt slipa och lappa gjutningsskarvar ingår också i arbetet. Utbildning till betongarbetare finns som gymnasieutbildning med inriktning mot betongarbeten.

Träarbetare

Som träarbetare arbetar du med gjutformar, sätter utfackningspartier, spikar tak, bygger gipsväggar samt monterar dörrar och fönster. Montering av garderober, köksskåp och inredningsdetaljer som handtag och krokar är också en del av arbetet. Utbildning till träarbetare finns inom gymnasieskolans bygglinje följt av lärlingstid hos ett företag.

Utsättare / mätningstekniker

Som utsättare använder du modern mätteknik för att tolka ritningar och mäta ut var allt ska vara på byggarbetsplatsen. Du är också specialist på dimensioneringsritningar. Vanligaste utbildningen är byggnadsingenjör.

Arbetsledare

Planerar och leder arbetet för arbetslaget. Ser till att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Arbetsledaren har oftast ingenjörsutbildning men kan också ha hantverkarbakgrund.

Platschef

Platschefen leder hela verksamheten på byggarbetsplatsen och ansvarar för att driva produktionen framåt. Det innefattar ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt logistik och viss personal på bygget. Som platschef har du en gedigen byggerfarenhet från såväl småhusbyggen som flerbostadshus. En teknisk utbildning är lämplig.

Platsingenjör

Platsingenjören arbetar med ekonomisk rapportering och administration som till exempel tidplaner, prognoser och byggmötesprotokoll på byggarbetsplatsen. Du har oftast en civilingenjörs- eller byggnadsingenjörsutbildning.

Arbetschef

Som arbetschef har du det övergripande ansvaret för produktionsverksamheten i projektet. Detta innefattar ansvar för produktanpassningar och upphandling av samtliga resurser. Under byggtiden ansvarar du för att projektet motsvarar JMs krav avseende kvalitet, miljö och lönsamhet.

Entreprenadingenjör

Entreprenadingenjören arbetar direkt mot projekten och huvudarbetsuppgiften är att se till att administrativa rutiner fungerar på ett tillfredsställande sätt. Bland annat planerar och bereder du inför produktionsstart tillsammans med platschefen.
Du genomför också projektinköp av installationer, underentreprenörer och viss del av materialinköpen.

Projektledare

En projektledare har totalansvar för ett projekts hela genomförande. Det innebär arbetsledningen av deltagare i projektet, såväl konsulter som JM-anställda samt ekonomi- och resultatansvar.

Projekteringsledare

Projekteringsledaren ansvarar för projekteringen i projektet vilket innebär att skapa förutsättningar för rätt kostnad, kvalitet och arbetsmiljö i projektet.

Inredningsansvarig

Du ansvarar för och administrerar kundens inredningsval i ett bostadsprojekt. Det innebär att se till att kunden erbjuds möjlighet att själv påverka inredning i bostaden, samt verka för en god samordning mellan kunder, leverantörer och produktion.

Stabsfunktioner

Som stöd till JM kärnverksamhet finns ett antal staber; Inköp, Personal, Ekonomi / Finans/IR, Verksamhetsutveckling, Juridik/Exploatering, Marknadskommunikation och Affärsutveckling. Där finns ca 100 medarbetare inom olika yrkesområden.

Jobb på JM Entreprenad

På JM Entreprenad, dotterbolag till JM AB, finns även tjänster som anläggningsarbetare, stensättare och murare.
Klicka här för mer information.

Jämför bostäder