JM does not take responsibility for the translation

Kontaktpersoner

Koncernledning

Johan Skoglund
VD och Koncernchef
JM AB
08-782 87 00

vd@jm.se

Claes Magnus Åkesson
Ekonomi- och Finansdirektör, Investor Relations
JM AB
08-782 87 00

ir@jm.se

Sören Bergström
Chef affärsenhet JM Bostad Riks samt Inköpsdirektör
JM AB
08-782 87 00

ae-riks@jm.se

Helena Söderberg
HR-direktör
JM AB
08-782 87 00

hs@jm.se

Martin Asp
Chef affärsenhet JM Norge samt JM Danmark, Finland och Belgien
JM AB
08-782 87 00

ae-utland@jm.se

Pär Vennerström
Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm
JM AB
08-782 87 00

ae-stockholm@jm.se

Per Lundquist
Chef verksamhets­utveckling
JM AB
08-782 87 00

vu@jm.se

Peter Neuberg
Chef Affärsenhet JM Entreprenad och VD JM Entreprenad AB
JM Entreprenad
08-782 87 00

ae-entrepenad@jm.se

Maria Bäckman
Chefsjurist
JM AB
08-782 87 00

juridik@jm.se

Per Löfgren
Hållbarhetschef
JM AB
08-782 18 33

per.lofgren@jm.se

Jörgen Ågren
Miljöchef
JM AB
08-782 87 90

jorgen.agren@jm.se

Helena Söderberg
HR-direktör
JM AB
08-782 87 00

hs@jm.se

Maria Carlstedt
HR-chef, staber
JM AB
08-782 84 79

maria.carlstedt@jm.se

Jesper Rehn
HR-chef tjänstemän, projektutveckling
Stockholm
08-782 85 69

jesper.rehn@jm.se

Annelie Roempke
HR-chef tjänstemän, produktion
Stockholm
08-782 18 10

annelie.roempke@jm.se

Birgitta Rönnquist
HR-chef JM Öst tjänstemän
Stockholm
08-782 12 23

birgitta.ronnquist@jm.se

Magnus Johansson
HR-partner, hantverkarfrågor
Stockholm
08-782 18 11

magnus.johansson@jm.se

Sepideh Imani
Kommunikations- och analyschef
JM AB
08-782 14 29

sepideh.imani@jm.se

Simon Backe
Chef Fastighets­utveckling
JM AB
08-782 11 58

simon.backe@jm.se

Andreas Nylund
Chef Förvaltning/­­Uthyrning
JM AB
08-782 14 30

andreas.nylund@jm.se

Per-Arne Jonsson
Chef JM Hyresbostäder
JM AB
08-782 89 30

per-arne.jonsson@jm.se

Karin Gustafsson
Förvaltare
JM Hyresbostäder
08-782 15 20

karin.gustafsson@jm.se

Lars-Olof Höglund
Projektutvecklingschef
STOCKHOLMS LÄN
08-782 89 83

lars-olof.hoglund@jm.se

Peter Broström
Bitr regionchef/avdelningschef affärsutveckling
REGION ÖST
018-66 03 46

peter.brostrom@jm.se

Henrik Orrsjö
Affärsutvecklingschef
REGION VÄST
031-703 58 68

henrik.orrsjo@jm.se

Per-Anders Olsson
Affärsutvecklingschef
REGION SYD
040-16 56 11

per-anders.olsson@jm.se

Niklas Dahlstedt
VD
JM@home
08 782 19 09

niklas.dahlstedt@jm.se

Johan Högberg
Sälj- och affärsutvecklingschef
JM@home
08 782 11 09

johan.hogberg@jm.se

Jämför bostäder