JM does not take responsibility for the translation

Kontaktpersoner

Koncernledning
Johan Skoglund

Johan Skoglund
VD och Koncernchef
JM AB
08-782 87 00

vd@jm.se
Claes Magnus Åkesson

Claes Magnus Åkesson
Ekonomi- och Finansdirektör, Investor Relations
JM AB
08-782 87 00

ir@jm.se
Pär Vennerström

Pär Vennerström
Chef affärsenhet JM Bostad Stockholm
JM AB
08-782 87 00

ae-stockholm@jm.se
Susanne Persson

Susanne Persson
Chef affärsenhet JM Bostad Riks
JM AB
08-782 87 00

Martin Asp

Martin Asp
Chef affärsenhet JM Norge
JM AB
08-782 87 00

ae-utland@jm.se
Peter Neuberg

Peter Neuberg
Chef affärsenhet JM Entreprenad och VD JM Entreprenad AB
JM Entreprenad
08-782 87 00

ae-entreprenad@jm.se
Helena Söderberg

Helena Söderberg
HR-direktör
JM AB
08-782 87 00

hs@jm.se
Per Lundquist

Per Lundquist
Chef verksamhets­utveckling
JM AB
08-782 87 00

vu@jm.se
Anders Wimmerstedt

Anders Wimmerstedt
Produktionsdirektör
JM AB
08-782 87 00

Maria Bäckman

Maria Bäckman
Chefsjurist
JM AB
08-782 87 00

juridik@jm.se
Per Löfgren

Per Löfgren
Hållbarhetschef
JM AB
08-782 18 33

per.lofgren@jm.se
Jörgen Ågren

Jörgen Ågren
Miljöchef
JM AB
08-782 87 90

jorgen.agren@jm.se
Helena Söderberg

Helena Söderberg
HR-direktör
JM AB
08-782 87 00

hs@jm.se
Maria Carlstedt

Maria Carlstedt
HR-chef, staber
JM AB
08-782 84 79

maria.carlstedt@jm.se
Jesper Sjölin

Jesper Sjölin
HR-chef tjänstemän, projektutveckling
Stockholm
08-782 85 69

jesper.rehn@jm.se
Annelie Roempke

Annelie Roempke
HR-chef tjänstemän, produktion
Stockholm
08-782 18 10

annelie.roempke@jm.se
Birgitta Rönnquist

Birgitta Rönnquist
HR-chef, Hantverkare Stockholm Produktion
Stockholm
08-782 12 23

birgitta.ronnquist@jm.se
Magnus Johansson

Magnus Johansson
HR-partner, hantverkarfrågor
Stockholm
08-782 18 11

magnus.johansson@jm.se
Sepideh Imani

Sepideh Imani
Kommunikations- och analyschef
JM AB
08-782 14 29

sepideh.imani@jm.se
Simon Backe

Simon Backe
Chef Fastighets­utveckling
JM AB
08-782 11 58

simon.backe@jm.se
Madeleine Lundvall

Madeleine Lundvall
Chef Förvaltning och Uthyrning
JM AB
08-782 19 40

madeleine.lundvall@jm.se
Nicklas Backfjärd

Nicklas Backfjärd
Chef JM Hyresbostäder
JM AB
08-782 88 71

nicklas.backfjard@jm.se
Karin Gustafsson

Karin Gustafsson
Förvaltare
JM Hyresbostäder
08-782 15 20

karin.gustafsson@jm.se
Lars-Olof Höglund

Lars-Olof Höglund
Projektutvecklingschef
STOCKHOLMS LÄN
08-782 89 83

lars-olof.hoglund@jm.se
Peter Broström

Peter Broström
Bitr regionchef/avdelningschef affärsutveckling
REGION ÖST
018-66 03 46

peter.brostrom@jm.se
Henrik Orrsjö

Henrik Orrsjö
Affärsutvecklingschef
REGION VÄST
031-703 58 68

henrik.orrsjo@jm.se
Per-Anders Olsson

Per-Anders Olsson
Affärsutvecklingschef
REGION SYD
040-16 56 11

per-anders.olsson@jm.se
Niklas Dahlstedt

Niklas Dahlstedt
VD
JM@home AB
08 782 19 09

niklas.dahlstedt@jm.se
Johan Högberg

Johan Högberg
Sälj- och affärsutvecklingschef
JM@home AB
08 782 11 09

johan.hogberg@jm.se
Martin Sandelin

Martin Sandelin
Chef teknisk förvaltning
JM@home AB
08 782 82 08

martin.sandelin@jm.se

Jämför bostäder