Fastighetsutveckling

Alla pratar om kvalitet, långsiktigt förädlingsvärde och affärsnytta. Hos oss sitter det i väggarna.

Du kanske har sett att vi brukar skriva devisen "Hus att trivas i" under vår logotyp. Men finns det då någon affärsnytta i denna trivsel? Absolut. I lika hög grad för kommersiella bygg­nader som för bostäder.

Kommersiella lokaler - nyproduktion

Vårt mål är att alltid skapa attraktiva boende- och arbetsmiljöer där människor vill bo, leva och verka. Därför är det en självklarhet att våra kommersiella fastigheter blir lika flexibla och vackra som våra bostäder. Bilden visar JMs huvudkontor, som ägs av Vasakronan, i Solna.

Kommersiella lokaler - ombyggnad

Med varsam hand ger vi gamla byggnader nytt liv. För ombyggnader gäller det i många fall att närma sig ett projekt med både respekt och vördnad. Inte sällan är det rent kulturhistoriska värden som vi ska förvalta och utveckla. Bilden visar byggnad på Dalénum på Lidingös södra strand där vi nu håller på att utveckla en ny stadsdel med både bostäder och kommersiella lokaler.

Kommersiella lokaler - hyresrätter

Som en av Sveriges ledande bostadsleverantörer är det viktigt att även kunna erbjuda nya, fräscha och moderna hyresrätter i våra utvecklingsområden. Detta som en del av den samhällsbyggnad stora infrastrukturella projekt innebär. JM har många års erfarenhet av hyresrätter och vår kompetens är bred när det gäller såväl teknisk som administrativ förvaltning. Dalénum på Lidingö är ett exempel där vi bygger både bostads- och hyresrätter. Under en tioårsperiod planerar vi att bygga 1000 nya bostäder, varav cirka 243 är hyresrätter.

Kommersiella lokaler - vårdboende

Ett eget hem är ett grundläggande mänskligt behov och avgörande för självkänsla, integritet, trygghet och människovärde. Det är utgångspunkten för oss och vårt dotterbolag Seniorgården AB när vi utvecklar vård- och omsorgsboenden. Lokalerna utformas i samråd med boende, vårdgivare/operatör, personal, fastighetsutvecklare.