JM does not take responsibility for the translation

Gruppboende (LSS)

JM Fastighetsutveckling har utvecklat gruppboende med Stockholm stad som hyresgäst.

I samarbete med JM Bostad uppförde JM Fastighetsutveckling ett gruppboende på 600 kvm i Sjövikshöjden, som består av sex lägenheter samt en övernattningslägenhet. 

Sjövikshöjden, Liljeholmen

Hyresgäst är Hägersten Liljeholmen Stadsdelsförvaltning som hyr lokalerna på 20 år. Projektet kom till efter en överenskommelse med JM Bostad om att ändra en gemensamhetsanläggning till gruppboende. Bygget startades i april 2011 och inflyttning skedde 1 mars 2012.

Jämför bostäder