For corporate info click here

Extern revisor

Årsstämman 2018 beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper till slutet av årsstämman 2019.

Koncernens arvode och kostnadsersättningar till revisorer, SEK m 

PwC (2017), Ernst & Young (2016) 2017  2016
Revisionsuppdrag 4,5 4,7
Skatterådgivning 0,2 1,2
Övriga tjänster 1) 0,9 1,2
Summa 5,6 7,1

1) Samtliga tjänster har tillhandahållits av PwC.

   

Jämför bostäder