For corporate info click here

Styrelse

Styrelsens arbete inriktas mot strategiska frågor som verksamhetsinriktning, väsentliga policyer, marknad, ekonomi och finans, intern kontroll och riskhantering, personal och ledarskap samt beslut om produktionsstart av projekt, förvärv och försäljning av exploateringsfastigheter och projektfastigheter.

Årsstämman  2017 beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Nyval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och nyval av Olav Line som styrelseledamot. Omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Eva Nygren, Kia Orback Pettersson, Åsa Söderström Jerring och Thomas Thuresson.

Styrelsens ledamöter väljs för ett år i sänder.
Arbetstagarorganisationerna har utsett två ledamöter jämte två suppleanter.  

Fredrik Persson

Styrelseordförande
Ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen: 2017
Aktier i JM : 2 000
Född: 1968
Utbildning: Ekonomexamen, Handelshögskolan, Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Lång karriär inom Axel Johnson AB bland annat som CFO och sedan som VD och koncernchef. Tidigare verksam inom Aros Securities och ABB Financial Services.

Andra väsentliga uppdrag: Ordförande i Svenskt Näringsliv, styrelseledamot i Ahlström Capital OY, Electrolux och Hufvudstaden.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kaj-Gustaf Bergh

Styrelseledamot 

Invald i styrelsen: 2013
Aktier i JM: 2 500
Född: 1955
Utbildning: Jurist och civilekonom. 

Arbetslivserfarenhet: 15 år inom Gyllenberg och SEB.
Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet i Finland. Styrelseordförande i Sponda, Stockmann, Julius Tallberg och KSF Media. Styrelseledamot i Ramirent och Wärtsilä. 

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Olav Line

Styrelseledamot och ledamot i investeringsutskottet

Invald i styrelsen: 2017
Aktier i JM: 0
Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, NTH (NTNU), Trondheim.

Arbetslivserfarenhet: 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen i Norge och Skandinavien, bland annat som VD för Rom Eiendom AS, Steen&Støm AS och Norwegian Property AS.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Eva Nygren

Styrelseledamot och ledamot i investeringsutskottet samt ersättningsutskottet

Invald i styrelsen: 2013
Aktier i JM : 500
Född: 1955
Utbildning: Arkitekt, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet: 37 års erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen, bland annat som Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers och VD Sweco Sverige.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Brandkonsulten AB. Styrelseledamot i Uponor OY, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS och Nobelhuset AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Kia Orback Pettersson

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2010
Aktier i JM : 3 540
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet: 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandel, fastighets- och mediabranschen, bland annat som VD för Sturegallerian och vVD Guldfynd/Hallbergs.
Andra väsentliga uppdrag: Partner i Konceptverkstan. Styrelseordförande i Teracom Group AB, Mediaplanet, S.t Eriks VC och Riksdalen. Styrelseledamot i Kungsleden AB, Odd Molly AB, Visual Art AB och Omegapoint.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Åsa Söderström Jerring

Styrelseledamot och ordförande i investeringsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2007
Aktier i JM : 9,694
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: 25-årig erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som informationschef NCC Bygg, VD Ballast Väst och VD SWECO Theorells.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Delete Oy och Scanmast AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB, OEM International AB, Balco Group AB, FIBO AS och Nordic Home Improvement AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Thomas Thuresson

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2016
Aktier i JM: 500 (2016-08-04)
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet. IMD (BPSE).

Arbetslivserfarenhet: 28 år i olika befattningar inom Alfa Laval Group.
Andra väsentliga uppdrag: Ekonomi- och finansdirektör Alfa Laval Group.
 
Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Thomas Mattsson

Arbetstagarrepresentant
Född: 1962. Anläggare.
Ledamot i styrelsen sedan 2014.
Antal aktier i JM: 50
Konvertibler: 0 kr

Jan Strömberg

Arbetstagarrepresentant
Född: 1959. Civilingenjör.
Ledamot i styrelsen sedan 2015.
Antal aktier i JM: 2 698
Konvertibler: 774 223 kr

Peter Olsson

Arbetstagarrepresentant
Född 1977. Snickare.
Suppleant i styrelsen sedan 2014.
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 0 kr

jonny änges

Arbetstagarrepresentant
Född 1962. Byggnadsingenjör.
Suppleant i styrelsen sedan 2015.
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 0 kr

Jämför bostäder