For corporate info click here

Valberedning Årsstämma 2018

Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning inför JM ABs årsstämma 2018

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: Sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen (invald 2017).
Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Olav Line (invald 2017), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Åsa Söderström Jerring (invald 2007) och Thomas Thuresson (invald 2016).

Valberedningen består av Åsa Nisell (ordförande), Swedbank Robur Fonder, Hans Ek, SEB Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkringar, Carina Lundberg Markow, Folksam samt Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i JM AB torsdagen den 12 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman.   

Jämför bostäder