For corporate info click here

Valberedning Årsstämma 2019

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2019 följande beträffande styrelsens sammansättning.  

Antal ledamöter i styrelsen: sju ordinarie ledamöter. 

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren och Thomas Thuresson samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs. Kia Orback Pettersson och Åsa Söderström Winberg har avböjt omval. 

Kerstin Gillsbro är civilingenjör och är sedan 2011 vd för Jernhusen AB. Innan dess var Kerstin Gillsbro verksam inom NCC, senast som vd för NCC Boende AB. Kerstin Gillsbro är styrelseledamot i Stena Fastigheter AB och Christian Berner Tech Trade AB, ledamot av Förtroenderådet SNS, samt ledamot av Sweden Green Building Council. 

Annica Ånäs är jurist och civilekonom. Annica Ånäs är sedan 2016 vd för Atrium Ljungberg AB där hon tidigare var CFO. Annica Ånäs har tidigare bland annat också varit CFO på Hemsö AB och revisor på Deloitte samt har erfarenhet från olika styrelseuppdrag såsom exempelvis det börsnoterade finska fastighetsbolaget Technopolis Oyj. 

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman. 

Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande:
• Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
• Daniel Kjørberg Siraj, OBOS BBL
• Hans Ek, SEB Investment Management
• Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
• Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 28 mars 2019 på bolagets huvudkontor i Solna.
 

Jämför bostäder