For corporate info click here

Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningen i JM AB har beslutat föreslå årsstämman 2017 följande beträffande styrelsens sammansättning

Antal ledamöter i styrelsen: Sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen, vilket tidigare meddelats enligt pressmeddelande 2016-11-22. Lars Lundquist som varit styrelseordförande sedan 2005 har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Åsa Söderström Jerring (invald 2007) och Thomas Thuresson (invald 2016).

Valberedningen föreslår vidare den norske medborgaren Olav Line som ny ledamot av styrelsen. Olav Line är civilingenjör och tillträdande verkställande direktör i Mustad Eiendom AS. Olav Line har tidigare bland annat varit verkställande direktör i Selvaag Eiendom AS samt i de börsnoterade bolagen Norwegian Property ASA och Steen & Strøm ASA. Olav Line är styrelseledamot i ECT AS.

Fredrik Persson, född 1968, har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har haft en lång karriär inom Axel Johnson AB bland annat som CFO och sedan som verkställande direktör och koncernchef. Innan dess var Fredrik Persson verksam inom Aros Securities och ABB Financial Services. Fredrik Persson har tidigare bland annat varit styrelseordförande i Axfood AB, Mekonomen AB, Martin & Servera AB, och styrelseledamot i AxFast AB. Fredrik Persson är idag styrelseordförande i Svensk Handel, vice styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, styrelseledamot i Ahlström Capital OY, Electrolux och Hufvudstaden.

Valberedningen består av Åsa Nisell (ordförande), Swedbank Robur Fonder, Jan Särlvik, Nordea Funds, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Roar Engeland, OBOS BBL och Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i JM AB, torsdagen den 27 april 2017, kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

 

Jämför bostäder