For corporate info click here
18

tisdag

december

2018

JM det goda exemplet på webbseminarium

JM var det goda exemplet på webbseminarium om avfall från byggande och rivning som arrangerades av Boverket, Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier. 

15

måndag

januari

2018

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen

Alla JMs egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. Tanken är att koncernens mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna. 

22

fredag

december

2017

Mycket aktivitet på JMs första säkerhetsvecka

JMs Safety Week är genomförd för första gången. På alla projekt i Sverige gick medarbetarna ut på byggarbetsplatsen för att minska risker. Fokus låg på att förbättra säkerheten på tillträdeslederna, ytor där man går till fots på bygget.  

15

fredag

september

2017

JM arbetar intensivt med Svanenmärkning

Arbetet med att certifiera JMs bostadsbyggande enligt kraven för miljömärkningen Svanen är inne i en intensiv fas. Bland annat jobbar vi med att uppmana och hjälpa våra leverantörer av byggmaterial att lägga in sina produkter i Svanens databas. 

Jämför bostäder