For corporate info click here
02

fredag

juni

2017

Mängden byggavfall kan halveras

Genom att effektivisera byggprocessen på strategiska punkter går det att halvera mängden materialspill på JMs bostadsbyggen. Det framgår av den snart ett år långa utredningen av hur avfall kan minimeras. 

05

onsdag

april

2017

JMs färdplan mot minskad klimatpåverkan

Den pågående förändringen av det globala klimatet är en av vår tids stora utmaningar. JMs långsiktiga målsättning är att minska både de direkta och indirekta klimatpåverkande utsläppen så nära noll det går att komma till år 2030. Genom denna ambition vill vi på JM var med och bidra till FNs globala hållbarhetsmål om minskad klimatpåverkan. Samtidigt vill vi visa att det både är nödvändigt, möjligt och lönsamt att gå före med den klimatomställning som måste ske i samhället.  

07

tisdag

februari

2017

JM och Hagainitiativet går längre än regeringen – mot fossilfritt år 2030

- Att minska vår klimatpåverkan och bli en del av lösningen till den globala klimatutmaningen, är en strategiskt viktig fråga för en projektutvecklare av bostäder och stadsdelar som JM. Vi har därför, i linje med FN:s hållbarhetsmål, en ambition att minska våra klimatpåverkande utsläpp till nära noll till år 2030, säger Johan Skoglund, vd JM.


 

Jämför bostäder