For corporate info click here
15

måndag

januari

2018

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen

Alla JMs egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. Tanken är att koncernens mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna. 

22

fredag

december

2017

Mycket aktivitet på JMs första säkerhetsvecka

JMs Safety Week är genomförd för första gången. På alla projekt i Sverige gick medarbetarna ut på byggarbetsplatsen för att minska risker. Fokus låg på att förbättra säkerheten på tillträdeslederna, ytor där man går till fots på bygget.  

15

fredag

september

2017

JM arbetar intensivt med Svanenmärkning

Arbetet med att certifiera JMs bostadsbyggande enligt kraven för miljömärkningen Svanen är inne i en intensiv fas. Bland annat jobbar vi med att uppmana och hjälpa våra leverantörer av byggmaterial att lägga in sina produkter i Svanens databas. 

02

fredag

juni

2017

Mängden byggavfall kan halveras

Genom att effektivisera byggprocessen på strategiska punkter går det att halvera mängden materialspill på JMs bostadsbyggen. Det framgår av den snart ett år långa utredningen av hur avfall kan minimeras. 

Jämför bostäder