For corporate info click here
15

fredag

september

2017

JM arbetar intensivt med Svanenmärkning

Arbetet med att certifiera JMs bostadsbyggande enligt kraven för miljömärkningen Svanen är inne i en intensiv fas. Bland annat jobbar vi med att uppmana och hjälpa våra leverantörer av byggmaterial att lägga in sina produkter i Svanens databas. 

02

fredag

juni

2017

Mängden byggavfall kan halveras

Genom att effektivisera byggprocessen på strategiska punkter går det att halvera mängden materialspill på JMs bostadsbyggen. Det framgår av den snart ett år långa utredningen av hur avfall kan minimeras. 

05

onsdag

april

2017

JMs färdplan mot minskad klimatpåverkan

Den pågående förändringen av det globala klimatet är en av vår tids stora utmaningar. JMs långsiktiga målsättning är att minska både de direkta och indirekta klimatpåverkande utsläppen så nära noll det går att komma till år 2030. Genom denna ambition vill vi på JM var med och bidra till FNs globala hållbarhetsmål om minskad klimatpåverkan. Samtidigt vill vi visa att det både är nödvändigt, möjligt och lönsamt att gå före med den klimatomställning som måste ske i samhället.  

Jämför bostäder