For corporate info click here
02

fredag

juni

2017

Mängden byggavfall kan halveras

Genom att effektivisera byggprocessen på strategiska punkter går det att halvera mängden materialspill på JMs bostadsbyggen. Det framgår av den snart ett år långa utredningen av hur avfall kan minimeras.

– Vi har hittat flera viktiga åtgärder som kan minska våra avfallsmängder betydligt. Målet är att senast år 2021 ha minskat mängden avfall till 15 kilo per kvadratmeter byggd bruttoarea, BTA, säger Caroline Isaksson, miljö- och hållbarhetsspecialist på JM och projektledare för projektet för avfallsminimeringen.

Byggbranschen genererar årligen en tredjedel av Sveriges totala mängd avfall. Sedan år 2010 ger JMs byggprojekt upphov till i genomsnitt 29 kilo avfall per kvadratmeter bruttoarea BTA, det vill säga summan av alla våningsplans area.

Målet är att halvera den här mängden senast 2021, som en del av JMs hållbarhetsmål för resurseffektivitet.

Därför har Caroline Isaksson hållit totalt 30 workshoppar med medarbetare från olika yrkeskategorier samt representanter för leverantörerna av material. Tio olika typer av material diskuterades under tre workshops vardera, om vilka orsakerna är till att avfall uppstår samt vilka nya åtgärder som minskar mängderna.

Att isolera husen med lösull istället för skivor av mineralull skulle minska spillet. De skivor som används idag måste skäras till för att passa och småbitarna som blir över blir avfall.  Träspill från tillfälliga konstruktioner ger upphov till 17 procent av avfallet.

Hyra in skyddsräcken bättre

Genom att byta ut de skyddsräcken som fortfarande byggs på plats av trä mot inhyrda av metall kan träavfallet minska. Likaså att byta ut tillfälliga dörrar av träfiberskivor mot inhyrda dörrar.

Bättre kännedom om att våra avtal gör det möjligt att returnera exempelvis cement vid gjutningar. Det skulle också minska mängden avfall betydligt.

– Och vi behöver bli ännu bättre på att beställa exakt rätt mängd material. Vissa leverantörer låter oss inte returnera överblivet material. Och får vi returnera material kan det ibland vara för dyrt att skicka tillbaka det, säger Caroline Isaksson.

Bättre koll med digitalt byggande

Men hon betonar att eftersom JM prioriterar att ständigt utveckla sina verktyg för digitalt byggande (BIM, byggnadsinformationsmodellering) blir det allt lättare att göra exakta beställningar.

JMs projekt för att minimera avfall lämnar nu utredningsfasen och går in i nästa fas, genomförandet. Under drygt två år ska de nya rutiner och instruktioner som Caroline Isakssons team identifierat införas i JMs verksamhetssystem.

År 2021 ska mängderna avfall från det årets färdiga byggnader visa att avfallet halverats på riktigt. 

 

Dessa material har utvärderats

  1. Gipsskivor
  2. Trä till tillfälliga konstruktioner
  3. Emballage
  4. Puts, bruk och tegel
  5. Installationsspill
  6. Trä till konstruktioner (exempelvis parkett, råspont och ytterpanel)
  7. Betong
  8. Kakel och klinker
  9. Mineralull
  10. Armering

Jämför bostäder