For corporate info click here

Incident­rapportering

Incidentrapportering ger förutsättningar för enskilda medarbetare och andra intressenter att rapportera misstanke om en incident, eller brister i den interna kontrollen som kan resultera i en incident.

I JM-koncernen finns en god internkontroll, men trots det kan det förekomma oegentligheter som måste hanteras. Varje JM-medarbetare och andra intressenter, exempelvis leverantörer, har rätt att anonymt rapportera misstanke om en incident.

Med incident menas ett tillfälle av eller försök till oegentlighet eller en rapporterad misstanke om genomfört eller försök till genomförande av oegentlighet.
Med oegentlighet menas en handling, som utförs med avsikt att få personlig vinning eller andra motiv tillgodosedda och som direkt eller indirekt innebär skada för JM.

Rapportering görs till ett från JM fristående säkerhetsföretag, Seccredo:
via webbaserat anmälningssystem, eller via telefon +46 703 00 36 63.

Jämför bostäder