For corporate info click here

Hus från JM blir Svanenmärkta

JM har alltid jobbat med hållbarhet. Nu börjar vi även att miljömärka alla våra nya hus i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM blir därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

Det är de hus som JM börjar att projektera (det vill säga planera och ta fram bygghandlingar till) från och med 2018 som kommer att Svanenmärkas. Tidigare byggda bostäder har i stort sett samma energi- och miljöprestanda men kan inte Svanenmärkas retroaktivt.

JM har ett metodiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Därför var det jämförelsevis lätt att Svanenmärka våra hus. Sedan 2008 bygger vi till exempel hus som använder 25 procent mindre energi än kraven i myndigheten Boverkets byggregler.

JM har även halverat utsläppen av klimatgaser, jämfört med år 1990. Målet är att våra klimatpåverkande utsläppen ska vara nära noll år 2030.

Låg energianvändning

Även våra Svanenmärkta hus får låg energianvändning, vilket både minskar driftskostnaden och miljöpåverkan. Bostäderna har energieffektiva vitvaror samt snålspolande kranar och duschmunstycken. Belysningen i allmänna utrymmen är behovsstyrd. Vissa av husen kommer att få solceller på taket.

Husen är byggda i robusta och sunda byggmaterial som ger en frisk innemiljö. Vi i Norden tillbringar ungefär 90 procent av vår tid inomhus. I JMs bostäder är material som exempelvis byggskivor, parkettgolv, isolering, färg, lim och fogmassor fria från miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Hållbart skogsbruk

Virket i Svanenmärkta byggnader kommer från hållbart skogsbruk. Tryckimpregnerat virke som behandlats med svamp- och bakteriedödande medel är inte tillåtet. Svanen kontrollerar även att JM bygger fuktsäkert med minimal risk för mögelskador. Husen ska också ha bra och funktionstestad ventilation.

Det ska vara lätt att leva hållbart i JMs hus. Alla lägenheter är därför förberedda för källsortering. Flerbostadshus har ett miljörum för återvinning av fler material.

Miljömärkningen Svanen innebär att organisationen Miljömärkning Sverige granskar och garanterar att JM uppfyller högt ställda miljökrav.

Läs mer om Svanenmärkta bostäder.

Jämför bostäder