For corporate info click here

Fakturering

JM arbetar kontinuerligt med att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. Därför ber vi att fakturor skickas in till oss elektroniskt. Fakturorna ska alltid vara märkta med JMs projektnummer, kostnadsställe eller förvaltarenhet.

JM kan ta emot elektroniska fakturor på två olika sätt:

  1. Via vår e-fakturaoperatör
  2. Webbfakturering via BEAst Portal

Vänligen observera att JM returnerar fakturor som inte uppfyller krav på märkning.
Se separat dokument 'JMs krav märkning av faktura'

JM har tre olika Kostnadsbärare:

  • Projektnummer inklusive projektelement (till exempel P.0xxxxx.x.x)
  • Kostnadsställe (K0xxxx)
  • Förvaltarenhet (F0xxxx) 

Vi kan ta emot samlingsfaktura. Med samlingsfaktura avses flera levererade tjänster och/eller produkter där leverans skett vid ett eller flera tillfällen till en och samma Kostnadsbärare.
JM accepterar inte fakturor med fler än en Kostnadsbärare.

1. Via vår e-fakturaoperatör (VAN-operatör)

För större leverantörer rekommenderar vi att ni skickar fakturor via vår e-fakturaoperatör.

Dokumentet 'Elektronisk fakturering till JM' innehåller viktig information för er och er e-fakturaoperatör samt beskriver steg för steg hur ni kommer igång.

Första fakturan ska alltid vara en testfaktura och skickas efter överenskommelse med JM.

PAPPERSFAKTURA
Innan JM säkerställt att er testsändning av e-faktura mottagits och uppfyller JMs krav på märkning och tekniska krav, ber vi er skicka pappersfakturor.
Detta är särskilt viktigt för er leverantörer som skickar samlingsfakturor till JM.

JM bolag (juridiskt bolagsnamn)
S-169 82 Stockholm
Sverige

Alla fakturor skall vara märka enligt JMs krav på märkning av fakturor.
Se separat dokument 'JMs krav märkning av faktura'.

Alla fakturor som saknar giltig Kostnadsbärare (Kostnadsställe, Projektnummer inkl. projektelement, eller Förvaltarenhet) avvisas och blir returnerade till leverantören.

2. Webbfakturering via BEAst Portal

BEAst Portal är byggbranschens gemensamma fakturaportal. Den är gratis att använda och du kan komma igång direkt med din fakturering så snart du som leverantör skapat ett användarkonto. Samma konto kan användas vid fakturering mot alla de företag som står nämnda som anslutna.

Detta faktureringssätt riktar sig främst till leverantörer som:

  • Har mindre fakturavolymer
  • Snabbt vill komma igång kostnadsfritt
  • Saknar anpassat affärssystem
  • Har fått tidigare faktura i retur på grund av felaktigheter och vill kunna skicka enligt JMs krav på märkning utan att ställa ut ny faktura

Kom igång idag via:  BEAst Portal
Vid frågor som inte besvaras av BEAst Portal support, eller förklaras i stöddokumentet för elektroniska fakturor, ber vi er vänligen skicka ett e-mail till JM.

Jämför bostäder