For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Antal aktieägare: totalt 19 061
Totalt antal aktier per 2017-06-30 uppgick till 73 099 022.
Per 2017-07-11 uppgår totalt antal aktier till 73 104 530. Skillnaden beror på att anställda i JM bytt konvertibler mot 5 508 aktier, vilka registrerades hos Bolagsverket per detta datum.

Bolagsverket anger att totalt antal aktier i JM AB uppgår till 71 059 683. JM har ansökt om minskning av aktiekapital genom indragning av 2 044 847 aktier där vi inväntar registreringen hos Bolagsverket.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 5 642 714 7,7
OBOS BBL 4 184 653 5,7
SEB Investment Management 4 027 920 5,5
JM AB 2 434 497 3,3
Handelsbanken Fonder  1 585 241 2,2
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 1 522 572 2,1
AFA Försäkringar 961 674 1,3
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 884 000 1,2
Livförsäkringsbolaget Skandia Öms 878 887 1,2
Folksam  683 170 0,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 579 832 0,8
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Catella Fondförvaltning 316 079 0,4
Skandia Fonder 310 687 0,4
Nordea Investment Funds 274 864 0,4
SPP Fonder 246 046 0,3
Fjärde AP-fonden 211 652 0,3
Swedbank Robur Förbundsfond 197 675 0,3
Kåpan Pensioner 190 000 0,3
Swedbank Försäkring 160 943 0,2
Enter Fonder 158 664 0,2
Cicero Fonder 158 090 0,2
Tredje AP-fonden 142 067 0,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 138 345 0,2
Spiltan Fonder AB 124 863 0,2
Nordea Livförsäkring Sverige AB 120 756 0,2
Handelsbanken Liv 118 618 0,2
Utländska aktieägare 36 716 517 50,2
Övriga aktieägare 9 810 496 13,4
Summa 73 099 022 100,0

Jämför bostäder