For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Antal aktieägare: totalt 20 279
Totalt antal aktier per 2017-03-31 uppgick till 73 055 255.

Ägare

Antal aktier

Innehav %  

Swedbank Robur Fonder 6 228 713 8,5
OBOS BBL 4 575 000 6,3
SEB Investment Management 4 328 265 5,9
Handelsbanken Fonder  3 379 872 4,6
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 2 518 570 3,4
JM AB 2 044 847 2,8
AFA Försäkringar 1 532 805 2,1
Lannebo Fonder 1 023 878 1,4
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 884 000 1,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 712 661 1,0
Folksam - KPA 669 616 0,9
Catella Fondförvaltning 464 810 0,6
Enter Fonder 449 964 0,6
Andra AP-fonden 442 138 0,6
Nordea Investment Funds 396 739 0,5
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Tredje AP-fonden 303 937 0,4
SPP Fonder 246 046 0,3
Fjärde AP-fonden 240 873 0,3
Livförsäkringsbolaget Skandia Öms. 239 543 0,3
Swedbank Robur Förbundsfond 197 675 0,3
Swedbank Försäkring 178 020 0,2
Handelbanken Liv 177 847 0,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 176 374 0,2
Cicero Fonder 168 090 0,2
Utländska aktieägare 30 428 260 41,7
Övriga aktieägare 10 729 212 14,7
Summa 73 055 255 100,0

Jämför bostäder