For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktier per 2017-10-31 uppgick till 71 059 683. Antalet aktieägare var 17 909.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 6 261 011 8,8
SEB Investment Management 3 292 666 4,6
AFA Försäkringar 1 069 966 1,5
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 884 000 1,2
JM AB 880 200 1,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 693 088 1,0
Folksam  691 281 1,0
Handelsbanken Fonder  688 690 1,0
Livförsäkringsbolaget Skandia  510 945 0,7
Nordea Investment Funds 347 532 0,5
Nordea Bank AB (publ) 336 694 0,5
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Skandia Fonder 314 045 0,4
Tredje AP-fonden 310 544 0,4
Kapitalföreningen Instit Investor Europe 309 444 0,4
Handelsbanken Sverigefond Index 247 344 0,3
SPP Fonder 235 409 0,3
ELO Mut Pens Ins 202 354 0,3
Fjärde AP-fonden 186 020 0,3
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 181 858 0,3
Swedbank Försäkring 169 880 0,2
Enter Fonder 168 961 0,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 138 598 0,2
E Öhman Jr Fonder AB 138 049 0,2
Utländska aktieägare 40 684 719 57,3
Övriga aktieägare 11 798 885 16,6
Summa 71 059 683 100,0

Jämför bostäder