For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2018-09-30: 23 123.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder

5 889 984

8,5

SEB Investment Management

2 424 576

3,5

Länsförsäkringar fondförvaltning AB

2 416 125

3,5

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

1 564 000

2,2

AFA Försäkringar

1 561 466

2,2

Fjärde AP-fonden

1 308 767

1,9

Handelsbanken Fonder 

1 209 539

1,7

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

996 084

1,4

Folksam 

805 949

1,2

Verdipapirfond Odin Ejendom

448 185

0,6

Lannebo Fonder

327 500

0,5

AMF - Försäkring och Fonder

317 500

0,5

Tredje AP-fonden

301 126

0,4

Nordnet Pensionsförsäkring AB

251 821

0,4

Livförsäkringsbolaget Skandia 

225 121

0,3

Swedbank Försäkring

239 650

0,3

Skandia Fonder

217 576

0,3

Nordea Livförsäkring Sverige AB

204 408

0,3

Elo Mutual Pension Insurance Company

192 809

0,3

Handelsbanken Liv

182 591

0,3

Sjöbergsstiftelsen

175 000

0,3

SPP Fonder AB

136 534

0,2

E Öhman Jr Fonder AB

109 180

0,2

Nordea Investment Funds

49 376

0,1

Utländska aktieägare

34 576 300

49,7

Övriga aktieägare

13 452 095

19,3

Totalt

69 583 262

100,0

Jämför bostäder