For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2019-01-31: 20 143. 

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL 10 640 000 15,3
Swedbank Robur Fonder 5 040 674 7,2
BlackRock 3 485 791 5,0
SEB Fonder 2 428 402 3,5
Vanguard 1 849 666 2,7
AFA Försäkring 1 747 966 2,5
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 1 564 000 2,2
Janus Henderson Investors 1 355 017 1,9
Deutsche Asset & Wealth Management 1 337 673 1,9
Dimensional Fund Advisors 1 280 666 1,8
Övriga aktieägare 38 853 407 56,0
Totalt 69 583 262 100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 31 januari 2019 ägdes cirka 56 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder