For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktier per 2018-02-28 uppgick till 71 059 683. Antalet aktieägare var 20 490.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 6 219 964 8,8
SEB Investment Management 3 731 226 5,3
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 1 564 000 2,2
JM AB 1 476 421 2,1
AFA Försäkringar 1 074 966 1,5
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 877 371 1,2
Folksam  750 833 1,1
Tredje AP-fonden 558 020 0,8
Nordea Investment Funds 357 511 0,5
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 351 722 0,5
Kapitalföreningen Instit Investor Europe 323 293 0,5
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Handelsbanken Fonder  300 000 0,4
Skandia Fonder 233 708 0,3
Handelsbanken Sverigefond Index 231 713 0,3
SPP Fonder 230 075 0,3
Livförsäkringsbolaget Skandia  209 213 0,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 208 087 0,3
Elo Mutual Pension Insurance Co 197 302 0,3
Handelsbanken Liv 196 311 0,3
Swedbank Försäkring 191 255 0,3
Fjärde AP-fonden 185 517 0,3
Sjöbergsstiftelsen 175 000 0,2
Utländska aktieägare 40 684 719 57,3
Övriga aktieägare 10 413 956 14,7
Totalt 71 059 683 100,0

Jämför bostäder