For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktier per 2018-07-31 uppgick till 71 059 683. Antalet aktieägare var 22 396.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 6 143 974 8,6
SEB Investment Management 2 938 160 4,1
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 1 564 000 2,2
AFA Försäkringar 1 561 466 2,2
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 1 549 360 2,2
JM AB 1 476 421 2,1
Fjärde AP-fonden 1 279 269 1,8
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 091 340 1,5
Handelsbanken Fonder  928 996 1,3
Folksam  810 632 1,1
Lannebo Fonder 623 961 0,9
Nordea Investment Funds 477 810 0,7
Verdipapirfond Odin Ejendom 454 708 0,6
Tredje AP-fonden 319 626 0,4
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Swedbank Försäkring 280 648 0,4
Nordnet Pensionsförsäkring AB 242 377 0,3
Livförsäkringsbolaget Skandia  225 002 0,3
Skandia Fonder 221 983 0,3
Nordea Livförsäkring Sverige AB 218 061 0,3
Handelsbanken Sverigefond Index 231 194 0,3
Handelsbanken Liv 196 391 0,3
Elo Mutual Pension Insurance Co 188 722 0,3
Sjöbergsstiftelsen 175 000 0,2
Utländska aktieägare 33 353 238 46,9
Övriga aktieägare 14 189 844 20,0
Totalt 71 059 683 100,0

Jämför bostäder