For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktier per 2017-12-31 uppgick till 71 059 683. Antalet aktieägare var 18 269.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 6 303 246 8,9
SEB Investment Management 3 671 768 5,2
JM AB 1 476 421 2,1
Nordea Investment Funds 1 336 259 1,9
AFA Försäkringar 1 074 966 1,5
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 884 000 1,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 747 372 1,1
Handelsbanken Fonder  683 594 1,0
Folksam  679 521 1,0
Tredje AP-fonden 362 255 0,5
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Kapitalföreningen Instit Investor Europe 309 444 0,4
Fjärde AP-fonden 249 404 0,4
SPP Fonder 239 189 0,3
Handelsbanken Sverigefond Index 234 534 0,3
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 221 613 0,3
Skandia Fonder 219 729 0,3
Livförsäkringsbolaget Skandia  214 411 0,3
Elo Mutual Pension Insurance Co 197 302 0,3
Swedbank Försäkring 166 600 0,2
E Öhman Jr Fonder AB 135 499 0,2
Handelsbanken Liv 134 708 0,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 133 164 0,2
Utländska aktieägare 40 684 719 57,3
Övriga aktieägare 10 382 465 14,6
Totalt 71 059 683 100,0

Jämför bostäder