For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Antal aktieägare: totalt 20 538
Totalt antal aktier per 2017-01-31 uppgick till 73 055 255.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 6 613 248 9,1
SEB Investment Management 4 229 338 5,8
OBOS BBL 4 180 000 5,7
Handelsbanken Fonder  3 405 121 4,7
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 2 847 249 3,9
AMF - Försäkring och Fonder 2 348 600 3,2
JM AB 1 604 657 2,2
AFA Försäkringar 1 537 805 2,1
Nordea Investment Funds 1 294 548 1,8
Lannebo Fonder 921 000 1,3
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 884 000 1,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 768 668 1,1
Folksam - KPA 639 022 0,9
Catella Fondförvaltning 590 291 0,8
Fjärde AP-fonden 470 846 0,6
Nordea Bank AB 454 181 0,6
Andra AP-fonden 442 138 0,6
Tredje AP-fonden 413 865 0,6
Nordea Livförsäkring Sverige AB 297 062 0,4
Enter Fonder 288 600 0,4
Lannebo Sverige Flexibel 280 000 0,4
SPP Fonder 250 121 0,3
Svolder Aktiebolag 250 000 0,3
Swedbank Robur Förbundsfond 234 789 0,3
Utländska aktieägare 28 057 876 38,4
Övriga aktieägare 9 752 230 13,3
Summa 73 055 255 100,0

Jämför bostäder