For corporate info click here

Ägarbild

JMs ägarbild visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2018-11-30: 21 197. 

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL 10 500 000 15,1
Swedbank Robur Fonder 5 324 063 7,7
SEB Investment Management 3 095 874 4,4
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 2 434 832 3,5
AFA Försäkringar 1 566 966 2,3
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 1 564 000 2,2
Fjärde AP-fonden 1 295 402 1,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 913 915 1,3
Folksam  805 791 1,2
Lannebo Fonder 502 500 0,7
AMF - Försäkring och Fonder 341 500 0,5
Verdipapirfond Odin Ejendom 339 661 0,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB 227 744 0,3
Livförsäkringsbolaget Skandia  214 114 0,3
Sjöbergsstiftelsen 175 000 0,3
Övriga aktieägare 40 281 900 57,8
Summa 69 583 262 100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 30 november 2018 ägdes cirka 51 procent av utländska placerare.

Jämför bostäder