For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2019-05-31:  21 960

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

15 581 543

22,4

Swedbank Robur Fonder

5 578 622

8,0

BlackRock

4 079 093

5,9

Dimensional Fund Advisors

2 954 403

4,2

Deutsche Asset & Wealth Management

2 850 485

4,1

SEB Fonder

2 294 220

3,3

AFA Försäkring

2 127 166

3,1

Franklin Templeton

2 089 091

3,0

Vanguard

1 917 167

2,8

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

1 564 000

2,2

Övriga aktieägare

28 547 472

41,0

Totalt 69 583 262 100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 31 maj  2019 ägdes cirka 52 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder