For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2019-03-31: 22 114. 

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

15 581 543

22,4

Swedbank Robur Fonder

5 166 369

7,4

BlackRock

3 569 051

5,1

SEB Fonder

2 300 118

3,3

Franklin Templeton

2 102 315

3,0

Vanguard

1 880 925

2,7

AFA Försäkring

1 742 466

2,5

JP Morgan Asset Management

1 701 967

2,4

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

1 564 000

2,2

Dimensional Fund Advisors

1 363 261

2,0

Övriga aktieägare

32 611 247

46,9

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 31 mars 2019 ägdes cirka 54 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder