For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktier per 2017-08-31 uppgick till 71 059 683. Antalet aktieägare var 18 597.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 5 693 468 8,0
OBOS BBL*) 3 800 000 5,3
SEB Investment Management 3 314 305 4,7
Handelsbanken Fonder  1 226 760 1,7
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 1 097 136 1,5
AFA Försäkringar 955 074 1,3
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 884 000 1,2
Livförsäkringsbolaget Skandia Öms 881 476 1,2
JM AB 696 150 1,0
Folksam  680 275 1,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 576 947 0,8
Skandia Fonder 343 121 0,5
Nordea Investment Funds 326 135 0,5
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Catella Fondförvaltning 246 649 0,3
SPP Fonder 242 133 0,3
Tredje AP-fonden 203 544 0,3
Fjärde AP-fonden 192 671 0,3
Kåpan Pensioner 190 000 0,3
Enter Fonder 176 809 0,2
Swedbank Försäkring 158 459 0,2
Nordea Bank AB (publ) 139 205 0,2
Cicero Fonder 137 972 0,2
Nordnet Pensionsförsäkring AB 129 703 0,2
Spiltan Fonder AB 124 863 0,2
Svenska Handelsbanken 124 448 0,2
Utländska aktieägare 40 684 719 57,3
Övriga aktieägare 7 516 161 10,6
Summa 71 059 683 100,0

*) OBOS BBL har meddelat att man sålt samtliga aktier i JM AB (med affärsdag 30 augusti).

Jämför bostäder