For corporate info click here

Ägarbild

JMs största aktieägare visas i tabellen nedan.

Antal aktieägare: totalt 20 135
Totalt antal aktier per 2017-04-30 uppgick till 73 055 255.

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Swedbank Robur Fonder 6 019 849 8,2
OBOS BBL 4 575 000 6,3
SEB Investment Management 4 258 436 5,8
Handelsbanken Fonder  2 862 587 3,9
JM AB 2 044 847 2,8
Länsförsäkringar fondförvaltning AB 1 995 266 2,7
AFA Försäkringar 1 397 205 1,9
Pensionskassan SHB Försäkringsfören. 884 000 1,2
Livförsäkringsbolaget Skandia Öms 683 969 0,9
Folksam  679 693 0,9
Lannebo Fonder 673 878 0,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 646 535 0,9
Enter Fonder 483 964 0,7
Catella Fondförvaltning 479 810 0,7
Andra AP-fonden 344 019 0,5
AMF - Försäkring och Fonder 317 500 0,4
Nordea Investment Funds 302 289 0,4
Tredje AP-fonden 271 437 0,4
SPP Fonder 246 046 0,3
Skandia Fonder 241 139 0,3
Fjärde AP-fonden 232 507 0,3
Handelbanken Liv 199 000 0,3
Swedbank Robur Förbundsfond 197 675 0,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 180 028 0,2
Swedbank Försäkring 170 706 0,2
Cicero Fonder 158 090 0,2
Utländska aktieägare 30 428 260 41,7
Övriga aktieägare 12 081 520 16,5
Summa 73 055 255 100,0

Jämför bostäder