For corporate info click here

presentationer  finansiell information och webcasting

2017
JM-presentation januari-marsPDF
2016
JM-presentation bokslutskommuniké 2016PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2015
JM-presentation bokslutskommuniké 2015PDF
  
Kapitalmarknadsdag 27 november
Johan Skoglund, VD och Koncernchef,
JM Bostad Stockholm/Fastighetsutveckling,
JM Bostad Riks /Centrala inköp, JM Utland, JM Entreprenad,
Stark balansräkning, JM 2015-2016
 
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2014
JM-presentation bokslutskommuniké 2014PDF
JM-presentation januari  - septemberPDF
JM-presentation januari  - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2013
JM-presentation bokslutskommuniké 2013PDF
Kapitalmarknadsdag 29 november
Johan Skoglund
, VD och Koncernchef
Zdravko Markovski, Sören Bergström, Martin Asp, Lennart Henriz, Claes Magnus Åkesson, Johan Skoglund (avslutning)
 
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2012
JM-presentation bokslutskommuniké 2012PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2011
JM-presentation bokslutskommuniké 2011PDF
Kapitalmarknadsdag 25 november
Johan Skoglund, VD och Koncernchef
Zdravko Markovski, Lennart Henriz, Sören Bergström, Martin Asp, Claes Magnus Åkesson, Johan Skoglund (avslutning)
 
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2010
JM-presentation bokslutskommuniké 2010PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2009
JM-presentation bokslutskommuniké 2009PDF
Kapitalmarknadsdag 27 November
Johan Skoglund, VD och Koncernchef
Lennart Henriz, Sören Bergström, Zdravko Markovski, Sten Hamberg, Claes Magnus Åkesson, Johan Skoglund (avslutning)
 
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juni PDF
JM-presentation januari - marsPDF
2008
JM-presentation bokslutskommuniké 2008PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2007
JM-presentation bokslutskommuniké 2007PDF
Kapitalmarknadsdag - Johan Skoglund, VDPDF
Kapitalmarknadsdag - Lennart Henriz, Chef VerksamhetsutvecklingPDF
Kapitalmarknadsdag - Sören Bergström, InköpsdirektörPDF
Kapitalmarknadsdag - Zdravko Markovski, Chef JM Bostad StockholmPDF
Kapitalmarknadsdag - Sten Hamberg, Chef AffärsutvecklingPDF
Kapitalmarknadsdag - Claes Magnus Åkesson, CFOPDF
JM-presentation januari – septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2006
JM-presentation bokslutskommuniké 2006PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2005 
JM-presentation bokslutskommuniké 2005PDF
Kapitalmarknadsdag 16 nov 2005PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
2004 
JM-presentation bolagsstämmaPDF
JM-presentation bokslutskommuniké 2004PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF
Kapitalmarknadsdag 26 mars 2004PDF
2003 
JM-presentation bokslutskommuniké 2003PDF
JM-presentation januari - septemberPDF
JM-presentation januari - juniPDF
JM-presentation januari - marsPDF

Jämför bostäder