For corporate info click here

JM@home: Teknisk och ekonomisk förvaltning

Teknisk och Ekonomisk förvaltning som avlastar styrelsen

Mellan årsstämmor och styrelsemöten vilar ett stort ansvar. Genom förvaltningstjänster från JM@home kan styrelsen få en trygg och solid avlastning.

JM@home tillhandahåller teknisk och ekonomisk förvaltning på ett tryggt, enkelt och nytänkande sätt. De smarta förvaltningstjänsterna ger styrelsen avlastning, och kan vara allt från enklare fastighetsskötsel till avancerad bokföring. Tjänsteutbudet är brett och ni väljer själva vad just er förening behöver hjälp med.

Inom teknisk förvaltning erbjuder JM@home bland annat Fastighetsdrift så som tillsyn, teknisk drift och snöröjning samt Styrelsestöd, som till exempel uppdatering av underhållsplan och besiktning av underhållsåtgärder. Genom ekonomisk förvaltning hanteras bland annat avgifts- och hyresadministration, löpande bokföring, lånehantering och årsredovisning.

 

Läs gärna mer på JM@homes Kundportal

Jämför bostäder