For corporate info click here

JM@home: Tryggt och enkelt

Vi finns till hands och avlastar när uppgifter känns svåra eller alltför tidskrävande. Vårt tjänsteutbud är brett och ni väljer själva vad ni behöver hjälp med.

Som bostadsrättshavare med medlemskap i en bostadsrättsförening har du medinflytande över hur fastigheten ska skötas. Du äger en andel i bostadsrätts­föreningen, som i sin tur äger fastigheten. Låt JM@home underlätta ditt och styrelsens ansvar för inre och yttre underhåll av fastighet och lägenhet.

JM@home kan tillsammans med våra certifierade underentreprenörer ge en fortsatt trygg ekonomisk och teknisk förvaltning för JMs bostadsrättsföreningar.

Tjänster vi lanserar under 2018:

 • Digital kundportal med nytt gränssnitt gör det enkelt att alltid nå våra tjänster
 • Digital skärm i trapphuset för kommunikation med boende, samt digital namntavla
 • Styrelsestöd till Styrelsen för juridisk, ekonomisk och teknisk rådgivning

TEKNISK FÖRVALTNING

JM@home ansvarar för fastighetsskötsel, service av tekniska installationer, mark- och trädgårdsskötsel, snöröjning och trappstädning. Vi utökar med tjänster som avflyttningskontroll och flera digitala tjänster som underlättar föreningens styrelsearbete. Exempel på tjänster:

 • Planerat underhåll
 • Yttre och inre fastighetsskötsel
 • Felanmälan, jour
 • Teknisk drift

Läs mer om tjänsten här

Ekonomisk förvaltning

Låt oss ta hand om tjänster som löpande bokföring, avisering, lägenhets- och medlemsförteckning, årsbokslut. Samt nya tjänster som väkomstservice för inflyttande medlemmar till ett flertal digitala tjänster som underlättar föreningens styrelsearbete. Exempel på tjänster:

 • Löpande bokföring, betalningar och redovisning
 • Medlems- och lägenhetsförteckning
 • Lånehantering
 • Hyres- och avgiftsadministration
 • Ekonomisk uppföljning och planering

Läs mer om tjänsten här

Jämför bostäder