For corporate info click here

JM@home: Trygghet och kontroll

Känns administration och redovisning tids­krävande och krångligt? Med ekonomisk förvaltning hos JM@home får bostadsrätts­föreningen full kontroll över föreningens ekonomi utan att behöva sköta den tids­krävande administrationen själv.

Under föreningens två första år sköter JM den ekonomiska förvaltningen och lägger då en solid grund för föreningens administrativa rutiner. Genom att anlita JM@home får föreningen fortsatt hjälp med de tjänster som kan upplevas både tidskrävande och komplicerade.

Ni väljer fritt ur ett stort urval ekonomiska tjänster som inkluderar allt från löpande bokföring till genomförande av årsstämma, inklusive lokal och ordförande. Våra tjänster uppdateras ständigt och anpassas utifrån era specifika behov. De digitala tjänsterna och tilläggstjänsterna nås enkelt via vår nya portal.

En av våra populära tilläggstjänster är Välkomstservice. En tjänst som underlättar i det informationsansvar styrelsen har till sina inflyttande medlemmar. JM@home har lång erfarenhet av professionellt bemötande av nya medlemmar.
Vi bokar ett möte där vi ser till att medlemmen får den information som behövs för att känna sig hemmastadd och välkommen till föreningen.

Exempel på tjänster

• Löpande bokföring, betalningar och redovisning

• Medlems- och lägenhetsförteckning

• Lånehantering

• Hyres- och avgiftsadministration, inkl. inkasso

• Ekonomisk uppföljning och planering

• Välkomstservice

 

BOENDETJÄNSTER

Låt din fritid verkligen bli fri tid. JM@home erbjuder flera unika tjänster för dig som bostadsrättsägare i ett JM-förvaltat hus. Tjänster som gör ditt ägande ännu mer bekymmersfritt.

Läs mer

Jämför bostäder