For corporate info click here

JM@home

Kom i kontakt med JM@home

Förvaltningstjänster från JM@home är endast tillgängliga för JM-producerade fastigheter. Är du och din förening intresserade av att veta mer eller få ett erbjudande som möter just era behov? Vänligen kontakta då JM@Home AB:s Sälj- och Affärsutvecklingschef Johan Högberg på telefonnummer 08-782 11 09 eller via mejl på: johan.hogberg@jm.se.

Redan befintliga kunder är välkomna att kontakta behörig driftchef om eventuella frågor uppstår.

Mer information på Kundportalen 

Besök gärna JM@homes Kundportal för ytterligare information om tjänsteutbudet. Om din förening redan har förvaltning från JM@home, kontakta er förvaltare för inloggningsuppgifter kundportalen.

Jämför bostäder