For corporate info click here

JM@home: Tryggt och enkelt

Vi finns till hands och avlastar när uppgifter känns svåra eller alltför tidskrävande. Vårt tjänsteutbud är brett och ni väljer själva vad ni behöver hjälp med.

Mer än bara fastighetsförvaltning

Vi har både bred erfarenhet såväl som kunskap inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Med oss som förvaltare kan ni känna er trygga med att fastigheten är i goda händer, att styrelsen får stöd i sitt arbete och att ni höjer värdet på er förening.

Dessutom kommer vi börja erbjuda unika boendetjänster för dig som bor i ett hus som JM förvaltar.

JM@home kommer att börja erbjuda tjänster runt årsskiftet 2017/2018.

 

Ekonomisk förvaltning

Vi kan ge er råd kring beslut som är viktiga för er långsiktiga planering och hjälpa er med tidskrävande uppgifter. Vid årsstämman kan vi bistå med både lokaler och ordförande. Exempel på tjänster:

 • Löpande bokföring, betalningar och redovisning
 • Medlems- och lägenhetsförteckning
 • Lånehantering
 • Hyres- och avgiftsadministration
 • Ekonomisk uppföljning och planering

TEKNISK FÖRVALTNING

Våra fastighetsförvaltare hjälper er i styrelsen med såväl stort som smått. Från rådgivning kring underhållsplaner till mindre byggarbeten.

Vi kan sköta kontroller och besiktningar, säkra att er förening uppfyller lagar och krav samt optimera er energiförbrukning. Exempel på tjänster:

 • Planerat underhåll
 • Yttre och inre fastighetsskötsel
 • Felanmälan, jour
 • Teknisk drift

Boendetjänster

Det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Därför kommer vi kunna erbjuda ett antal tjänster unika för dig som bor i ett hus som JM förvaltar. Exempel på tjänster:

 • RUT-tjänster som inflyttningshjälp och flyttstädning levererat av certifierade leverantörer
 • ROT-tjänster som hantverkshjälp levererat av certifierade leverantörer
 • Digitalisering av bostaden

Jämför bostäder