For corporate info click here

Sponsring och samhällsengagemang

JM är engagerad som sponsor i ett antal sammanhang. En sponsrad aktivitet ska vara varumärkesbyggande och ha en koppling till JMs egen verksamhet. JM har också ett ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi har gjort bedömningen att idrott, kultur och samhällsansvar är områden som lämpar sig väl för sponsring.

Mentor

JM är engagerad som sponsor för Mentor Sverige, en ideell organisation som arbetar för att unga ska avstå från droger. Samarbetet syftar till att stärka unga människors rätt att växa upp utan droger, samt att stärka relationerna mellan barn och vuxna.

Medarbetare på JM verkar också under ett års tid som personliga mentorer, "vuxenkompisar" för unga människor.

SOS Barnbyar

JM sponsrar även SOS Barnbyar.

Jämför bostäder